EN

arrives {verb}

volume_up
1. "third pers. sing. simple present"
The most difficult thing is to check what happens to livestock when it arrives outside the EU at ports in the third world.
Svårast är det att övervaka vad som händer med boskapen när den ankommer till hamnar i tredje land utanför EU.

Användningsexempel för "arrives" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishAnybody who arrives in an existing state must realise that they are its guests.
Alla som anländer till en befintlig stat måste inse att de är där som gäster.
EnglishFunding for projects we have committed to arrives late and sometimes badly.
Finansieringen av projekt som vi har lovat genomföra kommer sent och sköts ibland dåligt.
EnglishFor example, how do we classify a mummy that arrives here from Egypt for an exhibition?
Hur klassificerar vi exempelvis en mumie som kommer hit från Egypten för en utställning?
EnglishYet this approach will in many cases save lives before the ambulance arrives.
Denna metod kan dock i många fall rädda liv innan ambulansen kommer.
EnglishIt sometimes happens that the moment of truth arrives earlier than one thought it would.
Ibland inträffar sanningens ögonblick tidigare än man hade förväntat sig.
EnglishWe must not wait until the epidemic arrives before we deal with it.
Vi får inte vänta till dess epidemin inträffar innan vi tar itu med den.
EnglishIf one arrives before the end of the day, a copy will, of course, be sent to all Members.
Om så skulle ske under dagen kommer samtliga kolleger naturligtvis att tillställas en kopia.
EnglishAs a result, this aid either arrives late or does not arrive at all.
Resultatet blir att hjälpen antingen kommer fram sent eller inte alls.
EnglishWe will move on to the other rapporteurs, and if he arrives in time we will give him the floor.
Vi går vidare till de andra föredragandena, och om han anländer i tid får han ordet då.
EnglishYou just go to the website, fill out the form, give them $60, and it arrives in the post.
Du går bara in på webbsidan och fyller i formuläret, ger dem $60 och det kommer sen på posten.
EnglishWhen Amelia arrives, the Council will convene and decide your fate.
När Amelia anländer, kommer rådet att överlägga och bestämma ditt öde.
EnglishThat solidarity must be reflected in the amount of aid and in the speed with which that aid arrives.
Den måste också återspeglas i stödens belopp och genom hur snabbt stödet utbetalas.
EnglishCarrefour arrives with 20 000 square metres and all the small shops in the entire region close.
Carrefour anländer med 20 000 kvadratmeter, och alla små butiker i hela regionen stänger.
EnglishOur Ambassador to Iraq arrives today, and she knows the importance that I attach to this issue.
Vår ambassadör i Irak anländer i dag, och hon vet vilken vikt jag lägger vid denna fråga.
EnglishPerhaps the Commission might reply to these points this evening, if it arrives on time.
Skulle kommissionen kanske vilja besvara dessa tre punkter i kväll, om den anländer i tid för detta.
EnglishWe are waiting for the information, and if it arrives in good time, it can still be taken into account.
Vi väntar fortfarande på informationen och om den kommer i rätt tid kan vi beakta den.
EnglishYet we are surely failing to achieve our aims if equipment arrives only when the crisis is already over.
Det är dock ett misslyckande om utrustningen kommer fram först när krisen redan är över.
EnglishWe shall vote on whether to suspend the plenary sitting of Parliament until Mr Borloo arrives.
Vi ska rösta om huruvida vi ska avbryta parlamentets plenumsammanträde tills Jean-Louis Borloo kommer.
EnglishAs you know, when big business arrives, small businesses drown.
Som ni vet drunknar små företag när stora företag anländer.
EnglishI shall suspend the sitting until the President arrives.
Jag förklarar sammanträdet avbrutet tills talmannen infunnit sig.

Synonymer (engelska) till "arrival":

arrival