EN

arrested {adjektiv}

volume_up
arrested
Men så snart han återvände blev han alltså anhållen.
Last week, Edgar Martínez, an FNRP militant, was arrested and tortured, along with his wife and members of his family, for two days.
Edgar Martínez, aktivist inom FNRP, satt i förra veckan anhållen och torterades i två dagar tillsammans med sin fru och andra familjemedlemmar.

Användningsexempel för "arrested" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThus, on 3 July, eight Christians were arrested in Xinjiang during a service.
Exempelvis arresterades åtta kristna i Xinjiang den 3 juli under en gudstjänst.
EnglishMeanwhile some of the culprits have been arrested, but have not been sentenced yet.
Samtidigt har några av de skyldiga gripits, men de har ännu inte blivit dömda.
EnglishAnd at some point the Dutch police came into Amsterdam and arrested Van Meegeren.
Vid något tillfälle kom den holländska polisen till Amsterdam och grep Van Meegeren.
EnglishNumerous human rights defenders, journalists and web bloggers have been arrested.
Flera människorättsförsvarare, journalister och webbloggare har arresterats.
EnglishIt should also be noted that many of those arrested are adherents of the Left.
Det ska också noteras att många av dem som har arresterats tillhör vänstern.
EnglishDozens of people were no doubt killed, and many others arrested and imprisoned.
Dussintals människor blev utan tvivel dödade, och många andra arresterades.
EnglishWine of fresh grapes; grape must with fermentation arrested by the addition of alcohol
Vin av färska druvor; druvmust vars jäsning avbrutits genom tillsats av alkohol
EnglishMr Issa was released on 25 September but was re-arrested just two days ago.
Mahmoud Issa släpptes den 25 september, men greps på nytt för bara två dagar sedan.
EnglishBishop Julius Jia Zhiguo, who belongs to the underground church, was recently arrested.
Biskop Julius Jia Zhiguo, som tillhör den underjordiska kyrkan, greps nyligen.
EnglishOviedo was arrested in Brazil and I hope that he will be extradited to Paraguay.
Oviedo har gripits i Brasilien, och jag hoppas att han kommer att utlämnas till Paraguay.
EnglishMany demonstrators and opposition leaders were arrested and could face severe sentences.
Många demonstranter och oppositionsledare arresterades och riskerar hårda straff.
EnglishPresident Milosevic would not have been arrested had he followed NATO' s orders.
President Milosevic skulle inte ha gripits, om han hade fallit till föga för Natos order.
EnglishThey arrested one of the most senior monks, and four others whose fate is unknown.
De arresterade en av de äldsta munkarna och fyra andra, vilkas öde fortfarande är okänt.
EnglishPresident Milosevic would not have been arrested had he followed NATO's orders.
President Milosevic skulle inte ha gripits, om han hade fallit till föga för Natos order.
EnglishMany observers were arrested, as well as journalists and a Polish Member of Parliament.
Många observatörer greps, liksom journalister och en polsk parlamentsledamot.
EnglishWe could have arrested certain war criminals perfectly easily, but we did not do so.
Man hade nämligen absolut kunnat häkta vissa krigsförbrytare, men man gjorde det inte.
EnglishThen there is this: some are arrested and will not be entitled to asylum.
Sedan har vi det faktum att vissa arresteras och inte kommer att ha rätt till asyl.
EnglishIn addition, the leader of the Democratic Liberation Forces of Rwanda was arrested.
Dessutom greps ledaren för Demokratiska styrkorna för Rwandas befrielse.
EnglishMany of those who have expressed themselves in public have been arrested or fined.
Många av dem som har yttrat sig offentligt har gripits eller bötfällts.
EnglishThose arrested include one of the presidential candidates, Ales Mikhalevich.
Bland de arresterade finns en av presidentkandidaterna, Ales Michalevitj.

Synonymer (engelska) till "arrest":

arrest
arrest warrant
cardiac arrest