"arrest warrant" - Svensk översättning

EN

"arrest warrant" på svenska

EN

arrest warrant {substantiv}

volume_up
arrest warrant
What is at issue, then, are the anti-terrorist laws and a European arrest warrant.
Det gäller alltså antiterroristlagarna och en europeisk arresteringsorder.
The same applies to the second proposal, relating to the European arrest warrant.
Detsamma gäller det andra förslaget, om en europeisk arresteringsorder.
Unfortunately, Europe is to acquire an arrest warrant before it acquires a constitution.
Tyvärr skapar Europa en arresteringsorder innan man utarbetar en författning.

Användningsexempel för "arrest warrant" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishI will repeat that quotation: ‘The European arrest warrant is a crime in itself.
Jag repeterar detta citat: ”Den europeiska arresteringsordern är ett brott i sig.
EnglishItaly is the only country not to have implemented the European arrest warrant.
Italien är det enda landet som inte har infört den europeiska arresteringsordern.
EnglishThe Commission does not think that we need to recast the European Arrest Warrant.
Kommissionen anser inte att vi behöver omarbeta den europeiska arresteringsordern.
EnglishThat is why we all need to help to strengthen the European arrest warrant.
Därför måste vi alla bidra till att förstärka den europeiska arresteringsordern.
EnglishIf proof were needed, we only have to look at the European Arrest Warrant.
Om man vill ha bevis är det bara att titta på den europeiska arresteringsordern.
EnglishAs things stand, the European arrest warrant has not yet been ratified by my country.
Som läget är har mitt hemland ännu inte godkänt den europeiska arresteringsordern.
EnglishMr President, for an arrest warrant, there has to be prima facie evidence.
(EN) Herr talman! Det måste föreligga prima facie-bevis för en arresteringsorder.
EnglishWhat is at issue, then, are the anti-terrorist laws and a European arrest warrant.
Det gäller alltså antiterroristlagarna och en europeisk arresteringsorder.
EnglishThat, too, must be part of the procedure under the European Arrest Warrant.
Det måste också vara en del av förfarandet enligt den europeiska arresteringsordern.
EnglishMr Bossi went on to say that the European arrest warrant is a crime in itself’.
Bossi fortsatte med att påstå att ”den europeiska arresteringsordern är ett brott i sig”.
EnglishI do not share Mr Bot's enthusiasm for the European arrest warrant, for example.
Jag delar till exempel inte Bernard Bots entusiasm över den europeiska arresteringsordern.
EnglishI was asked very particularly by Mr Schulz about the European arrest warrant.
Martin Schulz frågade mig specifikt om den europeiska arresteringsordern.
EnglishThe same applies to the second proposal, relating to the European arrest warrant.
Detsamma gäller det andra förslaget, om en europeisk arresteringsorder.
EnglishWe are in favour of a European arrest warrant, but only when this condition has been met.
Vi är för en europeisk arresteringsorder, men först när dessa villkor uppfylls.
EnglishThree years after the arrest warrant was adopted, the situation remains unchanged.
Tre år har gått sedan arresteringsordern antogs, men situationen är fortfarande densamma.
EnglishUnfortunately, Europe is to acquire an arrest warrant before it acquires a constitution.
Tyvärr skapar Europa en arresteringsorder innan man utarbetar en författning.
EnglishThis is absolutely essential to accompany the European arrest warrant.
Detta är ett absolut nödvändigt komplement till den europeiska arresteringsordern.
EnglishThe European Arrest Warrant has been brought up only to criticise it.
Den europeiska arresteringsordern har tagits upp endast i syfte att kritiseras.
EnglishMr President, the European arrest warrant was saved in the nick of time.
Herr talman! Den europeiska arresteringsordern räddades i sista ögonblicket.
EnglishThe Spanish Government, for example, would like a European arrest warrant to be established.
Den spanska regeringen önskan är att det inrättas en europeisk arresteringsorder.

Synonymer (engelska) till "arrest warrant":

arrest warrant

Liknande översättningar för "arrest warrant" på svenska

warrant substantiv
arrest substantiv
to warrant verb
bench warrant substantiv