"around the corner" - Svensk översättning

EN

"around the corner" på svenska

EN

around the corner {adverb}

volume_up
around the corner
This is very worrying, and stagflation also seems to be around the corner.
Detta är mycket oroande och stagflationen tycks lura runt hörnet.
There's something always comes around the corner and just gets you.
Något måste alltid komma runt hörnet och sabotera för dig.
I know this great Italian place around the corner, Grecchio's on 6th.
Jag vet ett fint italienskt ställe precis runt hörnet.

Användningsexempel för "around the corner" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishWe are now 10 years on and the Summit in Johannesburg is around the corner.
Nu har det gått tio år sedan dess och toppmötet i Johannesburg står för dörren.
EnglishGSM and GPS technology already exists, and GPS2 is only around the corner.
Diskussionen kring Galileo är redan tillräckligt känd: vi har ju fört den här också.
EnglishThis is very worrying, and stagflation also seems to be around the corner.
Detta är mycket oroande och stagflationen tycks lura runt hörnet.
EnglishGSM and GPS technology already exists, and GPS2 is only around the corner.
GSM- och GPS-tekniken finns ju redan och GPS2 är inom räckhåll.
EnglishBut with the elections just around the corner, the P-word has become taboo.
Det är dock valtider på gång och P-ordet är alltså tabu.
EnglishThere's something always comes around the corner and just gets you.
Något måste alltid komma runt hörnet och sabotera för dig.
EnglishI know this great Italian place around the corner, Grecchio's on 6th.
Jag vet ett fint italienskt ställe precis runt hörnet.
EnglishNature lies just around the corner to campus and you can go skiing or skating after class.
Ge dig ut i backen eller skidspåret efter föreläsningen eller haka på skidgänget på våra suveräna fjällresor.
EnglishIt seems the 'intelligent car' is just around the corner.
Det verkar som om den ”intelligenta bilen” är precis om hörnet.
EnglishA conference on climate change is just around the corner now.
Vi har nu inom kort en ny konferens om klimatförändringar.
English(Laughter) But there is good news around the corner -- really good news.
Och dessvärre fungerar det inte så bra längre (Skratt) Men det fins goda nyheter runt hörnet, riktigt goda nyheter.
EnglishMr President, with the UN Conference in Monterrey around the corner, the world is facing a fundamental choice.
Herr talman! Med FN-konferensen i Monterrey för dörren står världen inför ett grundläggande val.
EnglishWith the enlargement of the euro area around the corner, continuity is the overriding consideration.
Med utvidgningen av euroområdet runt hörnet är kontinuiteten något som behöver ha en framskjuten ställning.
EnglishTomorrow's disaster may be just around the corner.
Morgondagens katastrof kan vänta runt hörnet.
English. - Mr President, with winter just around the corner, the political atmosphere in Serbia is heating up.
för PSE-gruppen. - (EN) Herr talman! Vintern är snart här, men den politiska stämningen i Serbien blir allt varmare.
EnglishLet's go to the café around the corner.
EnglishThe lobby lounge is around the corner.
EnglishThe euro is just around the corner and the definitive VAT system based on the country of origin principle is in the pipeline.
Herr ordförande! Euron står för dörren och det definitiva mervärdesskattesystemet grundat på ursprungsprincipen är i antågande.
English2013 is just around the corner.
EnglishWoody's around the corner.

Liknande översättningar för "around the corner" på svenska

the artikel
Swedish
corner substantiv
around preposition
around adverb
around the clock adverb
around the world adverb
at the corner preposition
Swedish