"around the clock" - Svensk översättning

EN

"around the clock" på svenska

EN

around the clock {adverb}

volume_up
around the clock
Adult Psychiatry in Piteå has jourmottagning around the clock.
Vuxenpsykiatrin i Piteå har jourmottagning dygnet runt.
How can this be called a cultural and peaceful event when it has to be guarded around the clock?
Hur kan detta kallas en kulturell och fredlig händelse när den måste bevakas dygnet runt?
I'm available to you around the clock, just let me know.
Jag är tillgänglig dygnet runt, bara ring.

Användningsexempel för "around the clock" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishHow can this be called a cultural and peaceful event when it has to be guarded around the clock?
Hur kan detta kallas en kulturell och fredlig händelse när den måste bevakas dygnet runt?
EnglishThe European Commission worked around the clock to be able to issue a positive report on 10 June.
Kommissionen har arbetat dygnet runt för att kunna lägga fram en positiv rapport den 10 juni.
EnglishAdult Psychiatry in Piteå has jourmottagning around the clock.
Vuxenpsykiatrin i Piteå har jourmottagning dygnet runt.
EnglishI'm available to you around the clock, just let me know.
EnglishThe global financial market literally runs around the clock, with millions of transactions that affect us all.
Den globala finansmarknaden är bokstavligen i gång dygnet runt med miljontals transaktioner som påverkar oss alla.
EnglishThey make up the largest workforce in Europe; they often lift beyond their weight and work around the clock, year in and year out.
De utgör den största arbetskraften inom EU; de lyfter ofta mer än sin vikt och arbetar dygnet runt, år ut och år in.
EnglishThe EU is working around the clock with the UN and other partners, including the United States, to find a solution to this crisis.
EU arbetar utan uppehåll med FN och andra partner, däribland Förenta staterna, för att finna en lösning på denna kris.
EnglishThe cooperation with the Commission was excellent and I would like once again to give my sincere thanks to the team in my office who worked around the clock on this report.
Samarbetet med kommissionen var utmärkt och jag vill återigen uppriktigt tacka den grupp vid mitt kansli som arbetade dygnet runt med detta betänkande.
EnglishThe University is open around-the-clock every day, creating spontaneous meetings that can lead to lifelong friendships or a friend to hang out with in the weekend.
Universitetet har öppet dygnet runt alla dagar, vilket skapar spontana möten som kan leda till livslång vänskap eller en kompis att hitta på något kul med en helg.
EnglishThey get up just a little bit later every day -- say 15 minutes or so -- and they kind of drift all the way around the clock like this over the course of the weeks.
De går upp en liten bit senare varje dag -- ungefär 15 minuter eller så -- och de driver på sätt och vis hela vägen runt klockan på det sättet under loppet av veckorna.
EnglishIn particular I thank the Secretariat of the Committee on Economic and Monetary Affairs and Industrial Policy, which worked around the clock and participated in the drafting of this report.
Ett särskilt tack givetvis till sekretariatet i utskottet för ekonomi, valutafrågor och industripolitik, som ibland var vakna dag och natt och deltog i utarbetandet av detta betänkande.

Synonymer (engelska) till "around the clock":

around the clock

Liknande översättningar för "around the clock" på svenska

the artikel
Swedish
clock substantiv
around preposition
around adverb
around the corner adverb
around the world adverb