"arms trade" - Svensk översättning

EN

"arms trade" på svenska

volume_up
arms trade {substantiv}
EN

arms trade {substantiv}

volume_up
arms trade
That is a fertile breeding ground for the illegal arms trade and banditry.
Det bildar en stark grogrund för illegal vapenhandel och brottslig verksamhet.
Mr President, we support the principle of the proposed international arms trade treaty.
Vi stöder principen i det föreslagna internationella fördraget om vapenhandel.
Subject: Proposal for an EU code of conduct on the arms trade
Angående: Förslag om EU-förhållningsregler för vapenhandel

Användningsexempel för "arms trade" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThis represents a necessary step in preventing the illegal trade in arms.
Detta är ett nödvändigt steg i förebyggandet av den olagliga handeln med vapen.
EnglishMuch of the so-called illegal arms trade is channelled through these regions.
En stor del av den så kallade illegala vapenhandeln går via dessa regioner.
EnglishThat is a fertile breeding ground for the illegal arms trade and banditry.
Det bildar en stark grogrund för illegal vapenhandel och brottslig verksamhet.
EnglishMr President, we support the principle of the proposed international arms trade treaty.
Vi stöder principen i det föreslagna internationella fördraget om vapenhandel.
EnglishWill we ever want to, and be able to, exercise effective control over the arms trade?
Kommer vi någonsin att verkligen vilja eller kunna kontrollera vapenhandeln?
EnglishThe next item is the Council and Commission statements - Towards an arms trade treaty.
Nästa punkt är uttalanden av rådet och kommissionen - mot ett fördrag om vapenhandel.
EnglishThe EU should take the lead on disarmament and limiting the arms trade.
EU bör ta ledningen när det gäller nedrustning och begränsning av vapenhandel.
EnglishWe need new rules urgently because the arms trade grew during 1995-1996.
Vi behöver snabbt nya regler, eftersom vapenhandeln har ökat under 1995-1996.
EnglishThat is how the Member States are obliged to regulate the arms trade.
Det förhåller sig så att medlemsstaterna är förpliktade att reglera vapenhandeln.
EnglishI am proud of what Britain has done, but I want to see an international arms trade treaty.
För det andra måste vi till fullo inse effekterna på vapenflödet om embargot hävs.
EnglishThe aim too is to prevent the illegal manufacture of, and trade in, arms.
Syftet är också att förhindra olaglig tillverkning av och handel med vapen.
EnglishThe European Union is now trying to come up with an arms trade treaty.
Europeiska unionen försöker nu att komma fram med ett fördrag om vapenhandel.
EnglishThe conditions are not in place for lifting the embargo on the trade in arms.
Förhållandena är inte sådana att vi bör häva embargot för vapenhandel.
EnglishWe know the problems that have been caused with diamonds elsewhere and the arms trade.
Vi känner till de problem som orsakats p.g.a. diamanter på andra håll, och vapenhandeln.
EnglishControl of the arms trade and improved media control are essential in this.
Uppsikt över vapenhandeln och en bättre kontroll av medierna är väsentligt i detta ärende.
EnglishI should also like to comment on Mr Titley's excellent report concerning the arms trade.
Med detta sagt vill jag framför allt säga något om Titleys betänkande om vapenexporten.
EnglishI must add one last point: selling China arms to balance our trade deficit is not the answer.
Kina blev en nationalstat för 2 000 år sedan och är det fortfarande än i dag.
EnglishThe Commission strongly supports opening negotiations on a legally binding arms trade treaty.
Det är nu två år sedan EU: s strategi mot spridning av massförstörelsevapen antogs.
EnglishIt intends to submit a EU code of conduct on the arms trade regulations.
Man har föresatt sig att lägga fram en EU-uppförandekodex för reglering av vapenhandeln.
EnglishI take it from the Commissioner's answer that he is in favour of regulating the arms trade.
Såvitt jag förstår från kommissionärens svar, är han för en reglering av vapenhandeln.

Liknande översättningar för "arms trade" på svenska

arms substantiv
trade substantiv
to trade verb
forward trade substantiv
arms control substantiv
arms dealer substantiv
arms embargo substantiv
arms race substantiv