"arms race" - Svensk översättning

EN

"arms race" på svenska

volume_up
arms race {substantiv}
EN

arms race {substantiv}

volume_up
1. "between hostile countries", militärt
arms race
volume_up
kapprustning {utr.} (mellan fientliga länder)
The last thing we need in a developing country is an arms race.
Det sista vi behöver i ett utvecklingsland är en kapprustning.
The watchword has been given: an arms race and the militarisation of international relations.
Lösenordet har fastställts: kapprustning och militarisering av de internationella förbindelserna.
This " Son of Star Wars " system threatens a massive new arms race.
Detta system, som bygger på " stjärnornas krig " systemet, hotar att skapa en ny omfattande kapprustning.

Användningsexempel för "arms race" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIn other words, space can be used in the militarisation of the EU and in the arms race.
Med andra ord kan rymden användas i militariseringen av EU och i kapprustningen.
EnglishIn Tehran, ultimatums and threats only serve to speed up the nuclear arms race.
I Teheran bidrar ultimatum och hot enbart till att påskynda utvecklingen av kärnvapen.
EnglishThe risk of a new nuclear arms race, global as well as regional, is obvious.
Risken för en ny kärnvapenkapprustning, inte bara regionalt utan även globalt, är uppenbar.
EnglishYou are right when you state that the nuclear arms race must be stopped.
Ni har rätt när ni säger att kärnvapenkapprustningen måste stoppas.
EnglishWe are pleased to note that even China has condemned Korea's proposed arms race.
Vi gläder oss över att konstatera att till och med Kina har fördömt Nordkoreas föreslagna kapprustning.
EnglishWe are pleased to note that even China has condemned Korea ’ s proposed arms race.
Vi gläder oss över att konstatera att till och med Kina har fördömt Nordkoreas föreslagna kapprustning.
EnglishYou have experienced at first hand the arms race during the Cold War.
Ni har på nära håll bevittnat kapprustningen under kalla kriget.
EnglishIt is of fundamental importance that we should oppose the arms race.
För oss är det av grundläggande vikt att motverka kapprustningen.
EnglishIt would not be in anybody’s interest to launch a new costly arms race and incite new threats.
Det ligger inte i någons intresse att påbörja en ny kostsam kapprustning och framkalla nya hot.
EnglishThe watchword has been given: an arms race and the militarisation of international relations.
Lösenordet har fastställts: kapprustning och militarisering av de internationella förbindelserna.
EnglishThe last thing we need in a developing country is an arms race.
Det sista vi behöver i ett utvecklingsland är en kapprustning.
EnglishWho the winners will be in this dreaded arms race is unclear.
Vem som kommer att vinna den befarade kapprustningen är osäkert.
EnglishIt was almost like a protectionist arms race - a pattern from the 1930s that was worrying.
Då såg vi något som närmast liknade en protektionistisk kapprustning, ett mönster från 30-talet som oroade.
EnglishThis "Son of Star Wars" system threatens a massive new arms race.
Detta system, som bygger på "stjärnornas krig"systemet, hotar att skapa en ny omfattande kapprustning.
EnglishThis " Son of Star Wars " system threatens a massive new arms race.
Detta system, som bygger på " stjärnornas krig " systemet, hotar att skapa en ny omfattande kapprustning.
EnglishIt is not inconceivable that such an act may have implications for the global arms race generally.
Det är inte otroligt att en sådan handling kan få effekter på den globala kapprustningen i sin helhet.
EnglishNo military arsenals and no new nuclear arms race can provide security against the resentment of the poor.
Inga militärarsenaler, ingen ny kärnvapenkapprustning kan ge säkerhet mot de fattigas förbittring.
EnglishIn the current international climate, the danger of a new nuclear arms race is a matter of genuine concern.
Under de nuvarande internationella omständigheterna är faran för en ny kärnvapenkapprustning överhängande.
EnglishMilitary expenditure is increasing by around 10-11% per year, which equates to a fully-fledged arms race.
De militära utgifterna ökar med cirka 10–11 procent per år, vilket i praktiken är liktydigt med kapprustning.
EnglishWe do not want to relapse into a fresh arms race.
Vi vill inte hamna i en ny upprustningskapplöpning igen.

Liknande översättningar för "arms race" på svenska

arms substantiv
race substantiv
to race verb
drag race substantiv
relay race substantiv
Swedish
yacht race substantiv
arms control substantiv
arms dealer substantiv
arms embargo substantiv