"armistice" - Svensk översättning

EN

"armistice" på svenska

volume_up
armistice {substantiv}
EN

armistice {substantiv}

volume_up
The Korean Armistice Agreement must be fully respected by the Democratic People's Republic of Korea.
Demokratiska folkrepubliken Korea måste respektera den koreanska överenskommelsen om vapenstillestånd fullt ut.

Användningsexempel för "armistice" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishTherefore I think we have reached an armistice, rather than that the battle is won.
Därför anser jag att vi har uppnått en vapenvila, snarare än att segern är vunnen.
EnglishFive years have gone by and all we have been able to achieve is a kind of armistice.
Efter fem år var det enda vi kunde nå fram till, en slags vapenvila.
EnglishWe may not be very proud of the work that has been done, but this armistice does mean we have prevented a war.
Vi är kanske inte så stolta över vårt arbete, men vi har undvikit kriget genom en vapenvila.
EnglishLike my fellow Members, I continue to hope that we will finally see such an armistice one day.
Tillsammans med mina kolleger fortsätter jag att vilja hoppas på att en vapenvila kommer att bli verklighet en dag.
EnglishThe Korean Armistice Agreement must be fully respected by the Democratic People's Republic of Korea.
Demokratiska folkrepubliken Korea måste respektera den koreanska överenskommelsen om vapenstillestånd fullt ut.
EnglishWill the armistice hold at long last?
Kommer vapenstilleståndet nu äntligen att bestå?
EnglishOn 11 November we also celebrated the armistice that marked the end of that drama, of that great civil war amongst Europeans.
Den 11 november firade vi också vapenstilleståndet som satte punkt för detta stora inbördeskrig mellan européer.
EnglishWe have repeatedly called on the warring parties to observe the 2002 armistice agreement and to respect human rights.
Vi har upprepade gånger uppmanat de stridande parterna att iaktta vapenstilleståndsavtalet från 2002 och att respektera de mänskliga rättigheterna.
EnglishLadies and gentlemen, as you know, today is Armistice Day, when we commemorate hostilities coming to an end in the First World War.
Mina damer och herrar! I dag firas som ni vet Vapenstilleståndsdagen, då vi högtidlighåller att stridigheterna upphörde under första världskriget.
EnglishOn Monday and Tuesday of this week, they had a chance to talk with many of our Members and, yesterday, they visited the city of Ypres for the Armistice Day commemoration.
Under måndagen och tisdagen denna vecka fick de möjlighet att tala med många av våra ledamöter och i går besökte de staden Ypres i samband med firandet av vapenstilleståndsdagen.

Synonymer (engelska) till "armistice":

armistice