"ark" - Svensk översättning

EN

"ark" på svenska

volume_up
ark {substantiv}
SV

"ark" på engelska

EN
EN
EN
EN

ark {substantiv}

volume_up
1. "in the bible", religion
ark
volume_up
ark {utr.} (i Biblen)
Surely this will not be the ark that immigrants are waiting to board?
Det är nog inte den ark som invandraren sitter och väntar på.
One was conducted under the leadership of Professor van Ark of Groningen University.
En av dessa studier genomfördes under ledning av professor van Ark från universitetet i Groningen.
It must be the ship of some kind crazy known as ark.
Om inte deras skepp var något slags Noaks ark.
2. annat
It must be the ship of some kind crazy known as ark.
Om inte deras skepp var något slags Noaks ark.
It is also important because what we have seen in the US is that mergers have gone along like Noah's ark, two by two.
Det är också viktigt eftersom vad vi har sett i USA är att sammanslagningarna sakta men säkert har rullat på, två och två som när djuren stiger ombord på Noaks ark.
SV

ark {utrum}

volume_up
1. "i Biblen", religion
ark
volume_up
ark {substantiv} (in the bible)
Det är nog inte den ark som invandraren sitter och väntar på.
Surely this will not be the ark that immigrants are waiting to board?
En av dessa studier genomfördes under ledning av professor van Ark från universitetet i Groningen.
One was conducted under the leadership of Professor van Ark of Groningen University.
Om inte deras skepp var något slags Noaks ark.
It must be the ship of some kind crazy known as ark.

Användningsexempel för "ark" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishSong: Before God destroyed the people on the Earth, he warned Noah to build an Ark.
Sång: Innan Gud utrotade jordens befolkning, varnade han Noak att bygga en ark.
EnglishWould you be more comfortable opening the Ark in Berlin, for your fuehrer?
Hade det känts bättre för dig att öppna arken i Berlin, framför din führer?
EnglishOne was conducted under the leadership of Professor van Ark of Groningen University.
En av dessa studier genomfördes under ledning av professor van Ark från universitetet i Groningen.
EnglishIf you still want the Ark, it is being loaded onto a truck for Cairo.
Om du fortfarande vill ha arken, den lastas på en lastbil till Kairo.
EnglishIt would explain why some of them had to build the Ark... to escape to a new beginning.
Det förklarar varför de byggde Arken för att fly och börja om.
EnglishThe Ark is a source of unspeakable power and it has to be researched.
Arken är en källa av onämnbar kraft och den måste undersökas.
EnglishSurely this will not be the ark that immigrants are waiting to board?
Det är nog inte den ark som invandraren sitter och väntar på.
EnglishAnd when Noah had done built his Ark, I understand that somebody began to rend a song.
Och när Noak hade byggt sin ark, vet jag att någon började sjunga. ~~~ Och sången började röra sig så här.
EnglishEvery week, the man would bring bread with raisins, with all sorts of good things, put it into the ark.
Varje vecka tog mannen med sig russinbröd med alla slags läckerheter, och lade det i arken.
EnglishKnowing, only then, whether you have accomplished your mission, and obtained the one true Ark?
Och inte förrän då, få reda på ifall du har klarat ditt uppdrag, att hämta hem den enda riktiga arken?
EnglishInside the Ark are treasures beyond your wildest aspirations.
Inuti arken finns skatter bortom dina vildaste ambitioner.
EnglishWhen that Ark gets loaded, we're already going to be on the plane.
När de lastar på arken, ska vi redan vara på planet.
EnglishDuring the Falklands crisis, Mrs Thatcher successfully reprieved the Ark's sister ship, HMS Invincible.
Under Falklandskrisen gav Margaret Thatcher framgångsrikt respit till Arks systerfartyg, ”HMS Invincible”.
EnglishAnd he put it in the ark with the scrolls of the Torah.
Och han lade det i arken tillsamman med Torarullarna.
English"I'll get it out of the ark before anybody finds it."
"Jag ska ta bort det ur arken innan någon hittar det."
EnglishFollowed me through the Ark and started to kill everybody.
Han följde mig till Arken och började döda alla.
EnglishThis month we lost the carrier HMS Ark Royal prematurely with the loss of 6 000 dedicated personnel.
Den här månaden förlorade vi hangarfartyget HMS Ark Royal i förtid vilket innebar en förlust av 6 000 hängivna anställda.
EnglishIt must be the ship of some kind crazy known as ark.
Om inte deras skepp var något slags Noaks ark.
Englishln the Ark they carry the law you brought them.
l arken bär de med sig lagen som du gav dem.
EnglishAnd when Noah had done built his Ark ... Move on ... In fact ... Concern ...
Så de blir trötta, kommit regn och mörker ; de blir matta och trötta.

Synonymer (svenska) till "ark":

ark
Swedish