"arithmetic" - Svensk översättning

EN

"arithmetic" på svenska

volume_up
arithmetic {substantiv}
SV
EN

arithmetic {substantiv}

volume_up
arithmetic
volume_up
aritmetik {utr.} (matematik)
We have confidence in the strength and the realism of our arguments and of our arithmetic.
Vi hyser förtroende för styrkan och verklighetsförankringen i våra argument och vår aritmetik.
So if you keep further down the knowledge map, we're getting into more advanced arithmetic.
Och när man fortsätter neråt i denna kunskapskarta kommer man till avancerad aritmetik.
För diplomati är inte en aritmetik.
arithmetic
volume_up
räkning {utr.} (matematik)
Det är en fråga om räkning.

Användningsexempel för "arithmetic" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishArithmetic is not always right, and laws and geography cannot be outvoted.
Matematiken stämmer inte alltid, och lagar och geografi kan inte röstas ned.
EnglishSo if you keep further down the knowledge map, we're getting into more advanced arithmetic.
Och när man fortsätter neråt i denna kunskapskarta kommer man till avancerad aritmetik.
EnglishThe mathematics curriculum that we have is based on a foundation of arithmetic and algebra.
Läroplanen för matematik som vi har är baserat på aritmik och algebra.
EnglishWe have confidence in the strength and the realism of our arguments and of our arithmetic.
Vi hyser förtroende för styrkan och verklighetsförankringen i våra argument och vår aritmetik.
EnglishIt leads him or her to the rudiments of reading and of arithmetic.
Det förbereder barnet för de första grunderna i läsning och matematik.
EnglishNaturally the formulas will also contain arithmetic operators, logic operators or function starts.
Formler kan naturligtvis också innehålla räkneoperatorer, logiska operatorer eller funktioner.
EnglishCommissioner, this is merely a matter of simple arithmetic.
Fru kommissionsledamot! Det här handlar bara om enkel matematik.
EnglishArithmetic declining depreciation reduces the depreciation amount from period to period by a fixed sum.
Vid digital avskrivning minskas avskrivningssumman från period till period med ett konstant belopp.
EnglishAnd he cannot even see that the arithmetic is against him.
Och han ser inte ens att hans beräkningar belastar honom.
EnglishI'm just pro-arithmetic." ~~~ (Laughter) In terms of weapons, the best disarmament tool so far is nuclear energy.
(Skratt) När det gäller vapen, så är det bästa redskapet för avrustning än så länge kärnkraft.
EnglishReturns the arithmetic-declining depreciation rate.
Beräknar den digitala (aritmetiskt degressiva) avskrivningen.
EnglishThis dialog enables you to select the used arithmetic formula.
Där kan Du välja den använda matematiska formeln.
EnglishIt is indeed, if you look no further than the degree of participation and the arithmetic aspects of the results.
Och det stämmer, om man inte ser längre än till deltagandet och resultatets matematiska aspekter.
EnglishThis also applies to basic arithmetic operations.
Detta gäller också för de grundläggande räkneoperationerna.
EnglishWe cannot suspend basic arithmetic, after all!
Vi kan ju inte sätta de grundläggande räknesätten ur kraft!
EnglishMEAN is the arithmetic mean of the distribution.
MV är medelvärdet med vilket förflyttningen ska göras.
EnglishCalculates the arithmetic mean of a field.
... fältinnehållet inte motsvarar det angivna uttrycket.
EnglishWe will continue to strive to ensure that our partners in negotiation in the Council will accept both the arguments and the arithmetic.
Vi fortsätter att sträva efter att våra förhandlingspartner i rådet skall godta både argumenten och aritmetiken.
EnglishMr Schulz, you discussed whether a cut on a rise was still a rise, and spoke of what you described as ‘the new arithmetic’.
Herr Schultz! Ni diskuterade om en sänkning av en ökning fortfarande är en ökning, och talade om vad ni kallade för ”den nya matematiken”.
EnglishIt is a question of arithmetic.

Synonymer (engelska) till "arithmetic":

arithmetic
arithmetical
English