"Aristotle" - Svensk översättning

EN

"Aristotle" på svenska

EN

Aristotle {egennamn}

volume_up
1. historievetenskap
Aristotle
Aristotle was more successful in the West than Averroës was in the Islamic world.
Aristoteles hade större framgångar i väst än vad Averroës hade på muslimsk mark.
Aristotle himself said the improbable will probably happen.
Redan Aristoteles sade att det är sannolikt att något osannolikt kommer att hända.
"Practical wisdom," Aristotle told us, "is the combination of moral will and moral skill."
Aristoteles sa att praktisk vishet är kombinationen av moralisk vilja och moralisk förmåga.

Användningsexempel för "Aristotle" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishAristotle was more successful in the West than Averroës was in the Islamic world.
Aristoteles hade större framgångar i väst än vad Averroës hade på muslimsk mark.
EnglishIn the words of Aristotle, it is not about outward appearance but about inward significance.
Som Aristoteles hävdat är det inte utanpåverket som räknas, utan den inre betydelsen.
EnglishAristotle may have called them barbarians but he never saw babylon.
Aristoteles må ha kalla dem för Barbarer men han har aldrig sett Babylon!
English"Practical wisdom," Aristotle told us, "is the combination of moral will and moral skill."
Aristoteles sa att praktisk vishet är kombinationen av moralisk vilja och moralisk förmåga.
EnglishFor me, the face of Europe is Aristotle, it is Erasmus, it is Mozart, it is Marx, it is Freud.
För mig är Europas ansikten Aristoteles, Erasmus, Mozart, Marx och Freud.
EnglishAristotle himself said the improbable will probably happen.
Redan Aristoteles sade att det är sannolikt att något osannolikt kommer att hända.
EnglishIt is the basic wisdom of Aristotle that that which nobody owns, nobody will care for.
Det hela handlar om Aristoteles grundläggande visdom om att ingen bryr sig om det som ingen äger.
EnglishAnd as long as we do, we will still be living in the age of Aristotle.
Så länge vi gör det kommer vi att vara kvar i Aristoteles era.
EnglishYou know, Aristotle says a tragedy is that moment when the hero comes face to face with his true identity.
Ni vet, Aristotele säger att tradegi är momentet när hjälten möter hans egna sanna identitet.
EnglishWell, it was Aristotle who first adumbrated the principle that which no one owns no one will look after.
Aristoteles var den som först förebådade principen om att det som ingen äger, det bryr sig ingen om.
EnglishAs Aristotle said, 'well begun is half done'.
Som Aristoteles sa: ”Med en bra början är halva jobbet klart.”
EnglishThere's always room for Plato and Aristotle.
Det finns alltid plats för Plato och Aristotle.
EnglishIt is based on a philosophical choice: the choice of oligarchy, in other words, in the language of Aristotle, 'the rule of a few'.
Det grundas på ett filosofiskt val: valet av oligarki, med andra ord, som Aristoteles sa, ”fåmannavälde”.
EnglishIt transpires that Pliny translated into Latin what had originally been written by the Greek philosopher, Aristotle.
Det har visat sig att Plinius översatte till latin vad som ursprungligen skrivits av den grekiska filosofen Aristoteles.
EnglishNow justice emerges precisely from the virtue of politics, like a bridge between Kant and Aristotle, between freedom and happiness.
I dag växer lagarna fram ur en god politik, som en bro mellan Kant och Aristoteles, mellan frihet och lycka.
EnglishIt began with an Islamic dialogue on the part of thinkers like Averroës with the philosophical heritage of Plato and Aristotle.
Den började med en islamisk dialog med tänkare som Averroës med det filosofiska arvet från Platon och Aristoteles.
EnglishAs Aristotle taught us, we may not always achieve our goals, but it is our pursuit of them that changes the course of history.
Som Aristoteles lärde oss kan vi inte alltid nå våra mål, men det är vår jakt efter dem som ändrar historiens gång.
EnglishTwo thousand five hundred years ago in Athens, Aristotle stressed that confessions extracted under torture should not be admitted.
För tvåtusenfemhundra år sedan framhöll Aristoteles att bekännelser som avlagts under tortyr inte skulle godkännas.
EnglishWhy not also have an Erasmus grant so that Plato and Aristotle can come and study Community law in the Bruges College?
Varför inte också ha ett Erasmusstipendium, så att Platon och Aristoteles kan komma och studera gemenskapslagstiftning på Brygges universitet?
EnglishAristotle was wrong about them.