"argumentation" - Svensk översättning

EN

"argumentation" på svenska

volume_up
argument {substantiv}
SV

"argumentation" på engelska

EN argumentation
volume_up
{substantiv}

argumentation (även: argument, debate, discussion, dispute)
argumentation (även: argument, reasoning)
Mr President, I must say that I am able to accept this argumentation for all amendments with the exception of 15.
Jag måste säga att jag kan godta detta resonemang för alla ändringsförslag med undantag för nr 15.
In her argumentation, the rapporteur completely forgets the basic principle of Community legal intervention (whether from above or from below): the principle of subsidiarity.
Föredraganden glömmer i sitt resonemang helt och hållet den grundläggande principen om gemenskapsrättens medverkan (både uppåt och nedåt): Subsidiaritetsprincipen.
argumentation
It is on the basis of this argumentation that I have voted in favour of the van den Bos report.
Det är på grundval av denna argumentation som jag röstat för Van den Bos-betänkandet.
Detailed analysis and argumentation on this matter can be found, for example, in the Commission's EMU@10 report of 2008.
En detaljerad analys och argumentation i frågan finns exempelvis i kommissionens rapport EMU@10 från 2008.
argumentation (även: altercation, argument, controversy, dispute)
volume_up
dispyt {utr.}
argumentation (även: argument, demonstration, proof, reasoning)
argumentation

Användningsexempel för "argumentation" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishIt has been claimed that much of the argumentation is not evidence-based.
Man har hävdat att mycket i argumenteringen inte är baserat på fakta.