EN

argumentation {substantiv}

volume_up
argumentation (även: argument, debate, discussion, dispute)
argumentation (även: argument, reasoning)
Mr President, I must say that I am able to accept this argumentation for all amendments with the exception of 15.
Jag måste säga att jag kan godta detta resonemang för alla ändringsförslag med undantag för nr 15.
In her argumentation, the rapporteur completely forgets the basic principle of Community legal intervention (whether from above or from below): the principle of subsidiarity.
Föredraganden glömmer i sitt resonemang helt och hållet den grundläggande principen om gemenskapsrättens medverkan (både uppåt och nedåt): Subsidiaritetsprincipen.
argumentation
It is on the basis of this argumentation that I have voted in favour of the van den Bos report.
Det är på grundval av denna argumentation som jag röstat för Van den Bos-betänkandet.
Detailed analysis and argumentation on this matter can be found, for example, in the Commission's EMU@10 report of 2008.
En detaljerad analys och argumentation i frågan finns exempelvis i kommissionens rapport EMU@10 från 2008.
argumentation
SV

argumentation {utrum}

volume_up
Det är på grundval av denna argumentation som jag röstat för Van den Bos-betänkandet.
It is on the basis of this argumentation that I have voted in favour of the van den Bos report.
En detaljerad analys och argumentation i frågan finns exempelvis i kommissionens rapport EMU@10 från 2008.
Detailed analysis and argumentation on this matter can be found, for example, in the Commission's EMU@10 report of 2008.

Användningsexempel för "argumentation" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIt has been claimed that much of the argumentation is not evidence-based.
Man har hävdat att mycket i argumenteringen inte är baserat på fakta.
EnglishIt is on the basis of this argumentation that I have voted in favour of the van den Bos report.
Det är på grundval av denna argumentation som jag röstat för Van den Bos-betänkandet.
EnglishDetailed analysis and argumentation on this matter can be found, for example, in the Commission's EMU@10 report of 2008.
En detaljerad analys och argumentation i frågan finns exempelvis i kommissionens rapport EMU@10 från 2008.
EnglishMr President, I must say that I am able to accept this argumentation for all amendments with the exception of 15.
(EN) Herr talman! Jag måste säga att jag kan godta detta resonemang för alla ändringsförslag med undantag för nr 15.
EnglishWill she write to them and indicate that we would like to see this report published, so that we can all debate its argumentation?
Kommer hon att skriva till dem och nämna att vi vill att rapporten ska offentliggöras så att vi alla kan diskutera dess argument?
EnglishIn her argumentation, the rapporteur completely forgets the basic principle of Community legal intervention (whether from above or from below): the principle of subsidiarity.
Föredraganden glömmer i sitt resonemang helt och hållet den grundläggande principen om gemenskapsrättens medverkan (både uppåt och nedåt): Subsidiaritetsprincipen.