EN

arguable {adjektiv}

volume_up

Användningsexempel för "arguable" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIf that is the case, it is arguable whether we need a selection process at all.
Om så är fallet skulle man kunna diskutera om det ens behövs en urvalsprocess.
EnglishIt is of course arguable whether it is a great success or a moderate one.
Man kan naturligtvis orda om huruvida det är en stor seger eller bara en tillfredsställande seger.
EnglishIt is arguable that the European Union is in some ways already more transparent than some of our Member States.
Man skulle kunna påstå att Europeiska unionen på vissa sätt redan är mer öppen än vissa av våra medlemsstater.
EnglishIn fact the World Trade Organisation, as it currently functions, plays an extremely arguable role in European politics.
Vi kan ju konstatera att Världshandelsorganisationen, såsom den nu fungerar, spelar en högst diskutabel roll i den europeiska politiken.
EnglishBased on declarations of intent which make unanimity inevitable, they open the door to technical elements which are sometimes arguable.
De är uppbyggda kring avsiktsförklaringar som inte kan annat än godkännas enhälligt, och öppnar samtidigt en väg för tekniska aspekter som ibland är diskutabla.
EnglishIt is arguable that the report should be sent back to committee so that we can reconsider the new text, although on reflection I will not propose this course.
Man skulle kunna tänka sig att betänkandet sänds tillbaka till utskottet, så att vi kan gå igenom den nya texten men vid närmare eftertanke vill jag inte föreslå något sådant.
EnglishIt is at least arguable that, in some countries, giving CESR this role would be unconstitutional and contrary to the principle of freedom of speech.
Man skulle åtminstone kunna påstå att det i vissa länder skulle vara författningsstridigt och emot principen om yttrandefrihet att ge denna uppgift till den europeiska värdepapperstillsynskommittén.
EnglishSome claim that the amounts involved at EU level, compared to national health expenditures, are so tiny that it is arguable whether we can achieve anything meaningful at EU level.
En del anser att de aktuella beloppen på EU-nivå är så små jämfört med nationella folkhälsoutgifter att det är tveksamt om vi kan åstadkomma något meningsfullt på EU-nivå.

Synonymer (engelska) till "arguable":

arguable