"area of work" - Svensk översättning

EN

"area of work" på svenska

EN

area of work {substantiv}

volume_up
This is why we have asked Member States for the changes in my area of work.
Därför har vi bett medlemsstaterna att genomföra ändringar inom mitt arbetsområde.
Taxation must also become a priority area for work.
Skattesystemet bör också bli ett prioriterat arbetsområde.
I have indicated in my priorities that this is an incredibly important area of work.
I mina prioriteringar har jag angett att detta är ett ytterst viktigt arbetsområde.

Användningsexempel för "area of work" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishI have indicated in my priorities that this is an incredibly important area of work.
I mina prioriteringar har jag angett att detta är ett ytterst viktigt arbetsområde.
EnglishThis is why we have asked Member States for the changes in my area of work.
Därför har vi bett medlemsstaterna att genomföra ändringar inom mitt arbetsområde.
EnglishSince then the EASA has not proved itself competent, even in this area of work.
Jag förstår inte varför den ska få extra befogenheter, med tanke på detta misslyckande.
EnglishWe need to have a senior Vice-President of the Commission responsible for this area of work.
Vi behöver en erfaren vice ordförande för kommissionen med ansvar för detta område.
EnglishSince then the EASA has not proved itself competent, even in this area of work.
Sedan dess har byrån för luftfartssäkerhet inte visat sig vara kompetent ens på detta arbetsområde.
EnglishWe need a much more holistic approach to life when it comes to making changes in the area of work.
Vid arbetslivets utvecklande behövs ett mera helhetsbetonat livscykeltänkande.
EnglishNonetheless, perhaps you could give us a clearer idea of what this means for you and your area of work.
Men ni kanske kunde förtydliga igen vad det betyder för er och ert område.
EnglishMy colleague Chris Patten, who is responsible for this area of work, is visiting Bosnia this afternoon.
Min ansvarige kollega Chris Patten befinner sig i eftermiddag i Bosnien.
EnglishThis really is an area of work where parliamentarians working with us can make a significant difference.
På detta arbetsområde kan de parlamentariker som samarbetar med oss göra stor skillnad.
EnglishYou, Mr Frattini, said that we need to do more in our area of work.
Ni, herr Frattini, sa att vi måste göra mer på vårt område.
EnglishThe second area of work concerns the problem of globalisation and the progress of technology.
Det andra området gäller problemet med den världsomspännande utbredningen och de tekniska framstegen.
EnglishTaxation must also become a priority area for work.
Skattesystemet bör också bli ett prioriterat arbetsområde.
EnglishI believe that each body has its own area of work.
Jag anser att varje organ har sitt eget verksamhetsområde.
EnglishIt is clearly in this area that work must begin.
Det är naturligtvis på detta område som arbetet måste börja.
EnglishAll three institutions must undertake to think through with each other the issue of the agencies' future and area of work.
Alla tre institutioner måste tillsammans tänka över frågan om organens framtid och arbetsområde.
EnglishThis area of work must not be allowed to come to a standstill, and we believe that we can take this issue forward.
Vi får inte tillåta att detta arbetsområde går i stå, och vi tror att vi kan komma vidare med denna fråga.
EnglishIt is strange that it is only in the area of work and social rights that this is almost the norm!
Det är egendomligt att det är endast i fråga om arbetsmarknaden och de sociala rättigheterna som detta är praktiskt taget allmän regel!
EnglishMr President, in January 1995 I said that one area of work requiring particular effort was internal management.
Herr ordförande! I januari 1995 tog jag upp ett område som krävde särskilda ansträngningar, nämligen den interna förvaltningen.
EnglishIn this context the follow-up through key input and outcome indicators is crucial and this is a high-priority area of work.
Här spelar uppföljningen i form av nyckeldata och resultatindikatorer en avgörande roll, och detta område prioriteras högt.
EnglishMadam President, we have taken some action in that area and work is going on at departmental level, rather than on the desk tops.
(EN) Fru talman! Vi har genomfört åtgärder på det området och arbete pågår på avdelningsnivå, snarare än på skrivbordet.

Liknande översättningar för "area of work" på svenska

area substantiv
of preposition
work substantiv