"area of expertise" - Svensk översättning

EN

"area of expertise" på svenska

EN

area of expertise {substantiv}

volume_up
area of expertise (även: competence, territory)
   – I am very sorry that Mr Mandelson, a Member of the Commission, was unable to attend and I would not like to ask a question which is perhaps not in your area of expertise.
– Jag beklagar verkligen att kommissionsledamot Peter Mandelson inte kunde närvara, och jag vill egentligen inte ställa en fråga som kanske inte tillhör ert kunskapsområde.
   – I am very sorry that Mr Mandelson, a Member of the Commission, was unable to attend and I would not like to ask a question which is perhaps not in your area of expertise.
   – Jag beklagar verkligen att kommissionsledamot Peter Mandelson inte kunde närvara, och jag vill egentligen inte ställa en fråga som kanske inte tillhör ert kunskapsområde.
area of expertise
area of expertise
Instead, we need to consider whether tasks that are not closely related to OLAF’s specific area of expertise should be moved back to the sectoral directorates-general.
I stället måste vi överväga om uppgifter som inte nära sammanhänger med OLAF:s specifika expertisområde bör flyttas tillbaka till de sektoriella generaldirektoraten.

Användningsexempel för "area of expertise" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIt is not your area of expertise, so please do not think that I am getting at you.
Det är inte ert specialområde, så tro inte att jag är ute efter er, är ni snäll.
EnglishEveryone, within their own area of expertise, must endeavour to turn words into deeds.
Alla måste inom sitt eget sakområde sträva efter att gå från ord till handling.
EnglishI must confess to the honourable Member that employment is not my specific area of expertise.
Jag måste erkänna för den ärade ledamoten att sysselsättningen inte är det område som jag vet mest om.
EnglishThe various doctoral projects are individual and consistent with each respective division’s area of expertise.
De olika doktorandprojekten är individuella och knutna till respektive avdelnings kompetensområde.
EnglishCombat strategy is your area of expertise, not mine.
EnglishBanks and venture capitalists often dare not finance high-tech projects if they fall outside their area of expertise.
Banker och venture capitalists törs ofta inte finansiera högtstående tekniska projekt när de ligger utanför deras eget kunskapsfält.
EnglishWhat is your area of expertise?
EnglishMy area of expertise is…
EnglishInstead, we need to consider whether tasks that are not closely related to OLAF ’ s specific area of expertise should be moved back to the sectoral directorates-general.
Dessutom måste emellertid gränserna mellan OLAF och andra organ med kontrollbefogenheter, särskilt IDOC, fastställas bättre.
EnglishInstead, we need to consider whether tasks that are not closely related to OLAF’s specific area of expertise should be moved back to the sectoral directorates-general.
I stället måste vi överväga om uppgifter som inte nära sammanhänger med OLAF:s specifika expertisområde bör flyttas tillbaka till de sektoriella generaldirektoraten.
English   – I am very sorry that Mr Mandelson, a Member of the Commission, was unable to attend and I would not like to ask a question which is perhaps not in your area of expertise.
– Jag beklagar verkligen att kommissionsledamot Peter Mandelson inte kunde närvara, och jag vill egentligen inte ställa en fråga som kanske inte tillhör ert kunskapsområde.
English   – I am very sorry that Mr Mandelson, a Member of the Commission, was unable to attend and I would not like to ask a question which is perhaps not in your area of expertise.
   – Jag beklagar verkligen att kommissionsledamot Peter Mandelson inte kunde närvara, och jag vill egentligen inte ställa en fråga som kanske inte tillhör ert kunskapsområde.

Liknande översättningar för "area of expertise" på svenska

expertise substantiv
area substantiv
of preposition