"area of business" - Svensk översättning

EN

"area of business" på svenska

EN

area of business {substantiv}

volume_up
1. näringsliv
area of business
Otherwise, those countries that have not regulated this area of business can distort competition at the expense of the others.
Annars kan de länder som inte har reglerat detta verksamhetsområde snedvrida konkurrensen på andras bekostnad.
area of business (även: business line)

Användningsexempel för "area of business" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe production of content in the information society is the area of business that is developing fastest.
Att producera innehåll är en affärsverksamhet som utvecklar sig mest i ett nätverkssamhälle.
EnglishI am also delighted at the adoption of a code of conduct in the area of business taxation by the Ecofin Council.
Jag gratulerar även till Ekofin-rådets antagande av en uppförandekod på området för beskattning av företag.
EnglishOtherwise, those countries that have not regulated this area of business can distort competition at the expense of the others.
Annars kan de länder som inte har reglerat detta verksamhetsområde snedvrida konkurrensen på andras bekostnad.
EnglishIt is only a small step from trampling down freedoms in the area of business to trampling down fundamental human rights and freedoms.
Steget mellan att undertrycka friheter på företagsområdet till att undertrycka grundläggande mänskliga rättigheter och friheter är mycket litet.
EnglishIt would appear that 15 years after the European Year of SMEs, attention returns every year afresh to this area of business life.
Det verkar som om intresset femton år efter det europeiska året för små och medelstora företag på nytt fokuseras på det här segmentet av näringslivet.
EnglishThis will absolutely guarantee that these associations are able to survive, and it will be for individual associations to extend their area of business or otherwise.
Därmed har man absolut säkerställt överlevnaden för företagen, och det åligger varje enskilt företag att utvidga arbetsfältet eller låta bli.
EnglishLuleå University of Technology, together with Bahar Business School in Tehran, Iran, provides  three master's programs in the area of business administration:
Luleå tekniska universitet ger tillsammans med Bahar Business School i Teheran, Iran, tre magister- och masterutbildningar inom företagsekonomiområdet:

Liknande översättningar för "area of business" på svenska

area substantiv
of preposition