"are you here" - Svensk översättning

EN

"are you here" på svenska

EN

are you here [exempel]

volume_up

Användningsexempel för "are you here" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIt also brings with it many important reforms that affect you here in Parliament.
Det innebär också många viktiga reformer som berör er här i Europaparlamentet.
EnglishMr President, I certainly have no intention of keeping you here until midnight.
Herr talman! Jag har sannerligen inga avsikter att hålla er kvar här till midnatt.
EnglishWe might see you here in January, but I just wanted to put that on the record.
Vi kanske får se er här i januari, men jag ville bara föra detta till protokollet.
EnglishAs a democrat and before democrats I ask you here today: support peace in Colombia.
Som demokrat och inför demokrater säger jag er i dag: satsa på fred för Colombia.
EnglishLet me say first, Mr President of the Commission, that we are glad to see you here.
Först vill jag säga, herr kommissionsordförande, att vi är glada att se er här.
EnglishJust take a look at it, those of you here who call yourselves social democrats.
Se bara på resultatet, de av er här som kallar er själva socialdemokrater.
EnglishEven if President Bush needs you in Washington, we need you here in Brussels.
Även om president Bush behöver er i Washington behöver vi er här i Bryssel.
EnglishAnd until you learn about it and apply it, there is no place for you here.
Och innan ni har lärt er och tillämpar detta finns det ingen plats för er här.
EnglishI am very sorry about that: we would have preferred to have had a lot of you here.
Jag beklagar verkligen detta. Vi hade föredragit att ha många av er här.
EnglishI am, therefore, happy to be able to discuss this issue with you here today.
Jag är därför också glad att jag också i dag kan debattera denna fråga med er i plenum.
English. - Madam President, Commissioner, it is good to see you here with us to tonight.
Fru talman, herr kommissionsledamot! Det är trevligt att se dig här hos oss i kväll.
EnglishMadam President, Commissioner, I am delighted to see you here again today.
Fru talman, fru kommissionsledamot! Jag är glad över att se er igen i dag!
English(SV) Mr President, Minister, Commissioner, it is nice to see you here.
Herr talman! Kära minister, kära kommissionär, det är trevligt att se er här.
EnglishThank you, President Zatlers, it was a joy to welcome you here today.
Tack, president Zatlers, det var en glädje för oss att välkomna er hit i dag.
EnglishMr Zapatero, it is good to see you here, and I wish you a very successful term in office.
Jag är glad att se er här, och jag önskar er ett mycket framgångsrikt ordförandeskap.
EnglishThat means that the alternative I have presented to you here can also be put into practice.
Då kan också detta alternativ, som jag här har lagt fram för er, genomföras.
EnglishAnd it's a tremendous honor for me to be able to show it to you here first.
Och det är en otrolig ära för mig att kunna visa dem först för er här.
EnglishHow many of you here could describe the sound of a single planet or star?
Hur många av er här kan beskriva ljudet av en enda planet eller stjärna?
EnglishThis issue is another about which I have already had the opportunity to speak to you here.
Även detta är en fråga som jag redan har haft tillfälle att ta upp med er.
EnglishThank you for saying that here in the European Parliament, which is honoured to have you here.
Tack för att ni sa detta här i Europaparlamentet. Vi är hedrade över att ha er här.

Liknande översättningar för "are you here" på svenska

are verb
Swedish
you pronomen
here adverb
are you kidding me? interjektion
are you afraid
are you mad?