"are you afraid" - Svensk översättning

EN

"are you afraid" på svenska

EN

are you afraid [exempel]

volume_up
are you afraid
Or are you afraid of losing one of your precious X-Men, old friend?
Eller är du rädd att mista en av dina värdefulla X-Men, gamle vän?
Vad är du rädd ska hända oss?
Är du rädd för mörkret?

Användningsexempel för "are you afraid" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishOr are you afraid of losing one of your precious X-Men, old friend?
Eller är du rädd att mista en av dina värdefulla X-Men, gamle vän?
EnglishAren't you afraid the humiliation of rejection will kill you?
-Är du inte rädd för förnedringen att refuseras?
EnglishIf that's true, why are you afraid to show your face?
Om det är sant, varför vågar du inte visa ditt ansikte?
EnglishLike, they come up to me now, all worried, and they say, "Aren't you afraid -- aren't you afraid you're never going to be able to top that?
De säger bekymrat: - Är du inte rädd för att inte vara lika bra nästa gång?
EnglishIf all goes well, what are you afraid of?
EnglishMrs Reding, what are you afraid of?
EnglishWhat are you afraid is gonna happen?
EnglishWere you afraid to look at me?
EnglishPlease, what are you afraid of?
EnglishAre you afraid of the dark?
EnglishAre you afraid, Briseis?
EnglishWhat are you afraid of?
EnglishAre you afraid of me?
EnglishAren't you afraid you're going to keep writing for your whole life and you're never again going to create a book that anybody in the world cares about at all, ever again?"
Är du inte rädd för att fortsätta skriva men- -aldrig mer skapa en bok- -som nån i hela världen bryr sig om- -någonsin?
EnglishWhat are you afraid of?
Ge någon av ordförandena för våra utskott, exempelvis Christa Randzio-Plath, chansen, låt parlamentet samarbeta på jämlika villkor - vad är ni rädda för?

Liknande översättningar för "are you afraid" på svenska

are verb
Swedish
afraid adjektiv
you pronomen
are you kidding me? interjektion
are you here
are you mad?
are you ready