"are equally guilty" - Svensk översättning

EN

"are equally guilty" på svenska

are equally guilty
SV
  • är lika skyldiga

Användningsexempel för "are equally guilty" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

Along with the encroachers, the people who settled them are equally guilty.
Both the rulers and the ruled are equally guilty.
Here both parties are equally guilty -- the initiator who sends the comms, and the recipient who reciprocates.
People asking for corruption bribes and people giving corruption bribes are equally guilty.
The parents who do not train their children by their examples and counsel, specially their teenage daughters, are equally guilty.
You ought not to criticise somebody or an agency over something of which you are equally guilty.
All parties, including those giving him sermons on propriety, are equally guilty of impropriety, illegality and hypocrisy.
Many parents are equally guilty of this kind of framing, whether out of moral concern or simple embarrassment.
Some churches are equally guilty of noise pollution in the city.

Användningsexempel för "are equally guilty" på svenska

EnglishIt just shows in other words that we are equally guilty of protectionism.
Det visar med andra ord att vi är lika skyldiga till protektionism.
EnglishThe imperialist EU is equally guilty and equally responsible, as the thousands of soldiers in the area bear witness.
Det imperialistiska EU är lika skyldigt och lika ansvarigt som tusentals soldater i området vittnar om.
EnglishIt is therefore to a considerable extent equally guilty of creating the current disarray in discussions on the financial order of the Community.
Den är därför i högsta grad medskyldig till den nuvarande snedvridningen av debatten om gemenskapens bugetförordning.
EnglishIt is simply not the case that both parties to the conflict in the Middle East are equally guilty and that the truth lies somewhere in between.
Det är helt enkelt inte så att båda parterna i konflikten i Mellanöstern är lika skyldiga och att sanningen ligger någonstans mitt emellan.

Liknande översättningar för "are equally guilty" på svenska

are verb
Swedish
guilty adjektiv
equally adverb