"Arctic Circle" - Svensk översättning

EN

"Arctic Circle" på svenska

EN

Arctic Circle {substantiv}

volume_up
1. allmänt
Arctic Circle
Why should we want to churn out regulations governing workers’ exposure to sunlight from Sicily to the Arctic Circle?
Varför skulle vi vilja spotta fram förordningar som styr arbetarnas exponering för solljuset från Sicilien till norra polcirkeln?
2. geografi
Arctic Circle (även: polar circle)

Användningsexempel för "Arctic Circle" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishAlready, around the Arctic Circle -- this is a famous village in Alaska.
Redan nu, runt polcirkeln - det här är en berömd by i Alaska.
EnglishOur campus is located in Luleå, a city with approximately 75,000 residents and which lies 120 km south of the Arctic Circle.
Vårt största campus ligger i Luleå, en stad med ca 75 000 invånare, 120 km söder om Polcirkeln.
EnglishWhen Baroness Ashton goes to Lapland, she will find a lot of people who live and work north of the Arctic Circle.
När Catherine Ashton åker till Lappland kommer hon att få se en massa människor som bor och arbetar norr om polcirkeln.
EnglishTwo years or so ago I worked in a regional development organisation close to the Arctic Circle and the Russian border.
För ungefär två år sedan arbetade jag inom en organisation för regional utveckling nära polcirkeln och den ryska gränsen.
EnglishWhy should we want to churn out regulations governing workers’ exposure to sunlight from Sicily to the Arctic Circle?
Varför skulle vi vilja spotta fram förordningar som styr arbetarnas exponering för solljuset från Sicilien till norra polcirkeln?
EnglishAs an example, think 'climate': keeping a house warm near the Arctic Circle needs much more money than in Mediterranean countries.
Tänk på klimataspekten exempelvis: att hålla ett hus varmt vid polcirkeln kräver mycket mer pengar än i Medelhavsländerna.
EnglishBut the situation in Kiruna is due to the fact that Kiruna lies within the Arctic circle which obviously creates additional problems.
Situationen i Kiruna är också beroende av att Kiruna ligger i det arktiska området, vilket självklart skapar ytterligare problem.
EnglishDestination Arctic Circle
EnglishThe Arctic Centre at the University of Lapland in Rovaniemi, on the Arctic Circle, has indicated its willingness to function as the EU Arctic Information Centre.
Arktiskt centrum vid Lapplands universitet i Rovaniemi, vid polcirkeln, har förklarat sig villigt att fungera som EU:s informationscentrum för Arktis.
EnglishAnyone who is master of his craft, who knows his job, is just as good in Rovaniemi, in the Arctic Circle, as he is in Paris, Athens or some little town in Southern Germany.
Den som kan sitt hantverk och behärskar sitt arbete, klarar sig lika bra i Rovaniemi vid polcirkeln, som i Paris, Aten eller i en småstad i Tyskland.
EnglishKhodorkovsky and Lebedev are being held, contrary to Russian law, in prison camps in Siberia, a long way from Moscow and north of the Arctic Circle, in temperatures of - 50°.
Michail Chodorkovskij och Platon Lebedev hålls fångna i strid mot rysk lag i sibiriska fångläger, långt från Moskva och norr om polcirkeln, i temperaturer ner till – 50°.
EnglishI am passionate about this subject as my constituency has many fishing-dependent communities, including 90 inhabited islands, some of them going almost up to the Arctic Circle.
Jag känner passion inför detta ämne och eftersom det inom min valkrets finns många samhällen som är beroende av fisket, inklusive 90 obebodda öar varav vissa befinner sig nästan vid Polcirkeln.
EnglishThe relationship that exists between the EU and the Arctic is beyond doubt, since Denmark, Finland and Sweden are arctic countries and both Finland and Sweden are partly located in the Arctic Circle.
Förbindelsen mellan EU och Arktis kan inte ifrågasättas eftersom Danmark, Finland och Sverige är arktiska länder och delar av både Finland och Sverige ligger ovanför polcirkeln.

Liknande översättningar för "Arctic Circle" på svenska

arctic adjektiv
circle substantiv
to circle verb
traffic circle substantiv