"architect" - Svensk översättning

EN

"architect" på svenska

volume_up
architect {substantiv}
EN

architect {substantiv}

volume_up
architect
Mr President, I am a trained architect and have worked as an architect all my life.
Jag är utbildad arkitekt och har arbetat som arkitekt i hela mitt liv.
There isn't a single licensed architect in the whole county.
Det finns inte en enda legitimerad arkitekt i hela länet.
As an architect, I have to confront something like this.
Som arkitekt måste jag konfrontera något som detta.
I am sorry because it is Mr Aznar who has undoubtedly been the architect of the first variable-geometry Presidency of the European Union.
Jag beklagar detta därför att det utan tvekan är han som är upphovsman till detta första EU-ordförandeskap av variabel geometri.
By adopting this stance, the European Parliament is once again revealing itself as the mainstay and architect of reactionary EU reforms.
Genom att inta denna hållning framstår parlamentet än en gång som stöttepelare och upphovsman till reaktionära EU-reformer.
architect (även: creator, originator)

Användningsexempel för "architect" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishHe is an architect of the current economic crisis, not a saviour of the world.
Han är en faktor bakom den rådande ekonomiska krisen, inte någon världsfrälsare.
EnglishMr President, I am a trained architect and have worked as an architect all my life.
Herr talman! Jag är utbildad arkitekt och har arbetat som arkitekt i hela mitt liv.
EnglishSession 3A: Architect and designer roles Chair: Tomas Alsmarker, Tyréns
Session 3A: Arkitektens och designerns roller Ordförande: Tomas Alsmarker, Tyréns
EnglishWe view Parliament as a co-architect of the continuing reform process.
Vi betraktar parlamentet som en medarkitekt till den pågående reformprocessen.
EnglishWhatever happens tomorrow, the fate of this Commission has more than one architect.
Vad som än händer i morgon har denna kommissions lycka mer än en smed.
EnglishWhen I worked as an architect, standards were a tool I used in my work.
När jag arbetade som arkitekt var standarder ett verktyg i mitt jobb.
EnglishThis is but one: this is Frank Gehry the architect's precursor to the Guggenheim in Abu Dhabi.
Detta är bara en: det här är Frank Gehry arkitektens föregångare till Guggenheim i Abu Dhabi.
EnglishWhatever happens tomorrow, the fate of this Commission has more than one architect.
Dessutom vet jag att jag inte är den enda i kammaren som känner att det finns en osynlig elefant i salen.
English' An architect of Sunset Farms ' unorthodox marketing strategy
En man bakom den udda marknads - föringen är direktör Denny Doyles.
EnglishMaterials engineer can be likened to an architect or designer to create the micro-structural level.
Materialteknikern kan liknas vid en arkitekt eller konstruktör som skapar på mikrostrukturell nivå.
EnglishThere isn't a single licensed architect in the whole county.
Det finns inte en enda legitimerad arkitekt i hela länet.
EnglishAs an architect, I have to confront something like this.
Som arkitekt måste jag konfrontera något som detta.
EnglishHe is the acknowledged expert within the European Parliament and, to a large extent, was the architect of the new OLAF.
Han är den erkände experten i Europaparlamentet och var till en hög grad arkitekten bakom det nya OLAF.
EnglishIt doesn't matter whether you're making a record album, or you're an architect, or you have a tract on sociology.
Det spelar ingen roll om du gör en skiva, eller om du är en arkitekt, eller om du gör en uppsats i sociologi.
EnglishDoes Commissioner Fischler want to be remembered as the architect of a new and successful EU fisheries policy?
Önskar kommissionär Fischler bli ihågkommen såsom arkitekten bakom en ny och framgångsrik gemensam fiskeripolitik?
EnglishAmong the most famous Slovenes are the physicistJožef Stefan, the linguistFranc Miklošič and the architect Jože Plečnik.
Bland berömda slovener märks fysikern Jožef Stefan, lingvisten Franc Miklošič och arkitekten Jože Plečnik.
EnglishSlovenia has an opportunity to become the architect of EU world leadership in the fight against global warming.
Slovenien har chansen att bli arkitekten bakom EU:s världsomfattande ledarskap i kampen mot den globala uppvärmningen.
EnglishMany thanks also to Mr Cremers, our shadow rapporteur, who was the real architect of the content of the agreement.
Jag vill också tacka Jan Cremers, vår skuggföredragande, som var den verklige upphovsmannen till överenskommelsens innehåll.
EnglishI am pleased to inform you that an architect's competition for the design of the Union's pavilion has now been judged.
Det gläder mig att kunna informera er om att en arkitekttävling för formgivningen av unionens paviljong nu har avgjorts.
EnglishHe was the architect of the Oslo Agreement.

"architectural gem" på svenska

architectural gem
Swedish
  • arkitektoniska pärla
  • arkitektonisk pärla
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

Synonymer (engelska) till "architect":

architect
English
landscape architect