"archipelagos" - Svensk översättning

EN

"archipelagos" på svenska

EN

archipelagos {pluralis}

volume_up
archipelagos
This means that in many archipelagos the development effort is often channelled into the governing island or centre, thus creating further regional disparities.
I många skärgårdar kanaliseras ofta utvecklingsansträngningarna till den administrativa centrala ön, vilket skapar nya regionala skillnader.
There is a massive difference between a large island such as Sicily, the home of the rapporteur, and the hundreds of small islands in the archipelagos of Stockholm, Åland and Åboland.
Skillnaden mellan en stor ö som föredragandens hemö, Sicilien, och de hundratals småöarna i Stockholms, Ålands och Åbolands skärgårdar är mycket stor.
I found that the report could inspire a similar policy for countries with island regions, especially archipelagos and also mountainous areas, like my country, Greece.
Jag anser att betänkandet skulle kunna inspirera till liknande politik för länder som har öregioner, eller skärgårdar och bergsområden, som mitt land, Grekland.

Användningsexempel för "archipelagos" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishAt any event, I should like to see islands and archipelagos given special treatment.
Jag skulle dock gärna se att öar och skärgård behandlades på ett särskilt sätt.
EnglishMountain regions and archipelagos may also be of relevance in this connection, however.
Det kan emellertid även röra sig om bergsregioner eller ö- och skärgårdsförhållanden.
EnglishArchipelagos also have small islands which are particularly disadvantaged with respect to education and health.
Ögrupperna har också mindre öar vars situation inom utbildnings- och hälsoområdet är speciellt ogynnsamma.
EnglishIn particular, I would like to mention recital E in the resolution, in which divided archipelagos and ice conditions are mentioned.
Jag vill särskilt nämna punkt E i resolutionen där splittrad skärgård och isförhållanden nämns.
EnglishIt can be said that there is a lot of water around those archipelagos but there are not many fish or fishing areas.
Det bör påpekas att det finns mycket vatten kring dessa ögrupper, men inte mycket fisk eller många fiskeområden.
EnglishFor decades we have been struggling to keep the archipelagos alive and to make it possible both to live and earn a living there.
I decennier har vi brottats med att hålla skärgårdarna levande och göra det möjligt att leva, bo och försörja sig där.
EnglishWe want the fisheries sector to develop and poverty to be overcome in these archipelagos: in other words, we want development aid.
Vi vill att fiskesektorn ska utvecklas och att fattigdomen ska utrotas i dessa ögrupper: vi kräver med andra ord utvecklingsstöd.
EnglishMr President, Portugal encompasses the historically defined territory on the European continent and the archipelagos of the Azores and Madeira.
Herr talman! Portugal omfattar det historiskt fastställda territoriet på den europeiska kontinenten och ögrupperna Azorerna och Madeira.
EnglishThis means that in many archipelagos the development effort is often channelled into the governing island or centre, thus creating further regional disparities.
I många skärgårdar kanaliseras ofta utvecklingsansträngningarna till den administrativa centrala ön, vilket skapar nya regionala skillnader.
EnglishI found that the report could inspire a similar policy for countries with island regions, especially archipelagos and also mountainous areas, like my country, Greece.
Jag anser att betänkandet skulle kunna inspirera till liknande politik för länder som har öregioner, eller skärgårdar och bergsområden, som mitt land, Grekland.
EnglishThere is a massive difference between a large island such as Sicily, the home of the rapporteur, and the hundreds of small islands in the archipelagos of Stockholm, Åland and Åboland.
Skillnaden mellan en stor ö som föredragandens hemö, Sicilien, och de hundratals småöarna i Stockholms, Ålands och Åbolands skärgårdar är mycket stor.