"Archie" - Svensk översättning

EN

"Archie" på svenska

SV
SV

"Archie" på engelska

EN
EN

Archie {egennamn}

volume_up
Archie
And Archie Cochrane understood this as well as anybody.
Och Archie Cochrane förstod det här lika väl som någon.
So Archie splits the men under his care as best he can into two equal groups.
Archie delar männen under sin vård så gott han kan i två lika stora grupper.
Nevertheless, Archie managed to get permission to do this.
Trots allt lyckades Archie få tillåtelse att göra det.
SV

Archie {egennamn}

volume_up
Archie
Och Archie Cochrane förstod det här lika väl som någon.
And Archie Cochrane understood this as well as anybody.
Archie delar männen under sin vård så gott han kan i två lika stora grupper.
So Archie splits the men under his care as best he can into two equal groups.
Trots allt lyckades Archie få tillåtelse att göra det.
Nevertheless, Archie managed to get permission to do this.

Användningsexempel för "Archie" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishSo Archie splits the men under his care as best he can into two equal groups.
Så Archie delar männen under sin vård så gott han kan i två lika stora grupper.
EnglishAnd Archie Cochrane, as the camp doctor, was one of the first men in to clear up the mess.
Och Archie Cochrane, som lägerdoktor, var en av de första att gå in för att städa upp.
EnglishAnd one more thing: Archie was suffering from this illness himself.
Och en sak till: Archie led själv av den här sjukdomen.
EnglishNow Archie was a doctor, so he hung around with doctors a lot.
Archie var doktor. ~~~ Så han umgicks mycket med doktorer.
EnglishNevertheless, Archie managed to get permission to do this.
Trots allt lyckades Archie få tillåtelse att göra det.
EnglishAnd Archie Cochrane understood this as well as anybody.
Och Archie Cochrane förstod det här lika väl som någon.
EnglishAnd this man, Archie Cochrane, is a prisoner of war and a doctor, and he has a problem.
Det är under Andra världskriget, i ett tyskt fångläger, och denna man, Archie Cochrane, är krigsfånge och läkare, och han har ett problem.
EnglishBut Archie Cochrane was a resourceful person.
EnglishAnd there's this uproar, and all the doctors start pounding the table and saying, "We always said you were unethical, Archie.
Det blev uppror, och alla doktorerna dunkade nävarna i bordet och sade "Vi har alltid sagt att du var oetisk, Archie.
EnglishNow I'm not telling you this story because I think Archie Cochrane is a dude, although Archie Cochrane is a dude.
Jag berättar inte den här berättelsen för att jag tycker att Archie Cochrane är en snubbe, trots att Archie Cochrane är en snubbe.
EnglishThe problem is that the men under his care are suffering from an excruciating and debilitating condition that Archie doesn't really understand.
Problemet är att hans patienter lider av en smärtsam och försvagande sjukdom som Archie inte riktigt förstår.
EnglishBut a young German doctor picks up Archie Cochrane's exercise book and says to his colleagues, "This evidence is incontrovertible.
Men en ung tysk doktor plockar upp Archie Cochranes övningsbok och säger till sina kollegor, "Dessa bevis är obestridliga.
EnglishArchie, pleased to meet ya.
EnglishArchie McGovern, owner --
EnglishArchie lets it die down.
EnglishI'm so sorry, Archie.