"archbishop" - Svensk översättning

EN

"archbishop" på svenska

volume_up
archbishop {substantiv}
EN

archbishop {substantiv}

volume_up
archbishop
(SK) On 3 June, Archbishop Luigi Padovese, a representative of the Catholic Church in Turkey, was murdered.
(SK) Den 3 juni mördades ärkebiskop Luigi Padovese, en företrädare för katolska kyrkan i Turkiet.
This Parliament refused to condemn the abduction of the Archbishop of Mosul, who was later murdered.
Parlamentet vägrade att fördöma kidnappningen av Mosuls ärkebiskop, som senare mördades.
Most of us have seen the recent report, endorsed by Vaclav Havel and Archbishop Desmond Tutu.
De flesta av oss har sett den senaste rapporten som skrevs på uppdrag av Vaclav Havel och ärkebiskop Desmond Tutu.

Användningsexempel för "archbishop" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe Chaldean archbishop of Mosul, Monsignor Rahho, was kidnapped at the end of February.
Den kaldeiske ärkebiskopen av Mosul, Monsignore Rahho, kidnappades i slutet av februari.
EnglishI therefore fully concur with the view held by Cardinal Friedrich Wetter, Archbishop of Munich.
Det finns fortfarande nominerade kommissionsledamöter med ett kommunistiskt förflutet.
EnglishThis Parliament refused to condemn the abduction of the Archbishop of Mosul, who was later murdered.
Parlamentet vägrade att fördöma kidnappningen av Mosuls ärkebiskop, som senare mördades.
EnglishToday and for all these reasons, Archbishop Kamwenho, we award you the Sakharov Prize for freedom of thought.
Av alla dessa skäl, käre Dom Kamwenho, tilldelar vi er i dag Sacharovpriset för tankefrihet.
English(SK) On 3 June, Archbishop Luigi Padovese, a representative of the Catholic Church in Turkey, was murdered.
(SK) Den 3 juni mördades ärkebiskop Luigi Padovese, en företrädare för katolska kyrkan i Turkiet.
EnglishArchbishop Kamwenho, your country has been at war for 25 years.
Käre Dom Kamwenho! Ert land har varit i krig i 25 år.
EnglishMost of us have seen the recent report, endorsed by Vaclav Havel and Archbishop Desmond Tutu.
De flesta av oss har sett den senaste rapporten som skrevs på uppdrag av Vaclav Havel och ärkebiskop Desmond Tutu.
EnglishI therefore fully concur with the view held by Cardinal Friedrich Wetter, Archbishop of Munich.
Jag delar följaktligen fullständigt den uppfattning som kardinal Friedrich Wetter, ärkebiskop av München, hyser.
EnglishThe important work for peace done by Archbishop Courtney must not, of course, die with him, but must live on.
Det viktiga arbete som Courtney utförde för freden får förstås inte dö med honom, utan måste leva vidare.
EnglishArchbishop Courtney was heavily involved in the peace process and played a significant role in bringing about this recent progress.
Det är en meningslös och fruktansvärd tragedi för hans familj, vänner och kolleger från kyrkan.
EnglishIt is unclear who murdered Archbishop Courtney.
EnglishArchbishop Vincent Concessao of the Delhi diocese believes that more effective measures need to be taken to quell the violence.
Ärkebiskop Vincent Concessao i Delhis stift anser att effektivare åtgärder måste vidtas för att stävja våldet.
EnglishThe Archbishop of Bulawayo has been threatened.
EnglishIn addition, the PPE-DE Group has also requested that the case of Archbishop Paulos Faraj Rahho be placed on the agenda.
Utöver detta har PPE-DE-gruppen begärt att fallet med ärkebiskop Paulos Faraj Rahho ska sättas upp på föredragningslistan.
EnglishWe really should use the opportunity to support Mrs Záborská's initiative for the release of the kidnapped archbishop.
Vi måste verkligen ta tillfället i akt att stödja Irena Záborskás initiativ till frigivandet av den kidnappade ärkebiskopen.
English(FR) Madam President, ladies and gentlemen, the Archbishop of Mosul, Monsignor Rahho, was kidnapped almost two weeks ago.
(FR) Fru talman, mina damer och herrar! Ärkebiskopen i Mosul, Monsignor Faraj Rahho, kidnappades för nästan två veckor sedan.
EnglishOn Sunday 17 January, the same day as the inauguration of the new local archbishop, a Christian aged 52, married and father of two daughters, was killed.
En icke identifierad grupp dödade Amjad Hamid Abdullahad, 45 år, affärsidkare, med pistolskott.
EnglishThis would leave only one case uncovered, namely that of the Archbishop, which could be addressed in another item.
Det skulle innebära att endast ett fall uteblir, nämligen det som gäller ärkebiskopen, vilket skulle kunna tas upp under en annan punkt.
EnglishThe Archbishop of Hanoi, Quang Kiêt, is under house arrest and remains under surveillance, living in fear for his life.
Ärkebiskopen i Hanoi, Quang Kiêt, är satt i husarrest och fortsätter att vara under bevakning, samtidigt som han fruktar för sitt liv.
EnglishThe important work for peace done by Archbishop Courtney must not, of course, die with him, but must live on.
Kanske kan det inträffade ligga till grund för att det irländska ordförandeskapet intensifierar arbetet med att stödja fredsprocessen på Burundi.