EN

arch {adjektiv}

volume_up

Användningsexempel för "arch" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishAccording to him, the main country in this arch, a sort of linchpin, is Iran.
Han menar att det främsta landet, ett slags grundbult, i detta valv är Iran.
EnglishTell him to arch his back and then look back at me, mean.
Säg åt honom att svanka samtidigt som han ger mig en ondskefull blick.
EnglishTo this extent the initiative is arch-conservative, in the truest sense of the word, not reform-oriented.
Initiativet är på så sätt i ordets verkliga mening ärkekonservativt, inte reformorienterat.
EnglishPetition 318/ 2000 runs to seven lever-arch A4 files.
Framställning 318 / 2000 omfattar sju arkivpärmar.
EnglishPetition 318/2000 runs to seven lever-arch A4 files.
Framställning 318/2000 omfattar sju arkivpärmar.
EnglishI submit that in the new Europe which is evolving the keystone of the arch of European politics is now Ukraine.
Jag anser att i det nya Europa som håller på att utvecklas så är slutstenen i den europeiska valvbygget nu Ukraina.
EnglishNow the eyebrows arch, ever so slightly.
EnglishIn the Constitutional Affairs Committee, I have observed at first hand the strategy and scheming of arch Europhiles.
I utskottet för konstitutionella frågor har jag på nära håll observerat de inbitna EU-vännernas strategier och smidande av planer.
EnglishIn the Constitutional Affairs Committee, I have observed at first hand the strategy and scheming of arch Europhiles.
Deras oförklädda iver avslöjar lögnen från de som försöker lura i väljarna att det här bara är en enkel upprensningsövning, vilket det inte är.
Englisharch rib bridge with suspended deck
Englishspandrel-braced arch bridge
EnglishFormer arch enemies now make up the Union's backbone instead. A trusting cooperation characterizes the members of the Union, and the Soviet threat has been out-competed.
Tidigare ärkefiender utgör i stället unionens styrkebälte, ett förtroendefullt samarbete kännetecknar unionsmedlemmarna, och Sovjethotet har konkurrerats ut.
EnglishThe spontaneous assistance provided by their traditional arch enemies Greece and Armenia refuted the Turks saying that a Turk will only find friends among fellow countrymen.
Den spontana hjälpen från de historiska ärkefienderna Grekland och Armenien vederlade den turkiska folkvisdomen att en turk inte skulle ha några vänner utanför sina egna landsmän.
EnglishThe left-wing French Government is responsible for the abolition of the criminal register of sex offenders and is therefore responsible, in the logic of this arch-fascist, for child pornography.
Den franska vänsterregeringen är ansvarig för att straffregistret för sexualbrottslingar har avskaffats. Därmed är man enligt denne ärkefascists logik ansvarig för barnpornografin.

"arched gateway" på svenska

arched gateway
Swedish
  • välvd gateway
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

"architectural gem" på svenska

architectural gem
Swedish
  • arkitektoniska pärla
  • arkitektonisk pärla
Mera chevron_right