"arbour" - Svensk översättning

EN

"arbour" på svenska

volume_up
arbour {substantiv}
EN

arbour {substantiv}

volume_up
1. brittisk engelska
arbour (även: arbor, bower)
arbour (även: arbor, bower)

Användningsexempel för "arbour" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishAccording to Louise Arbour, United Nations High Commissioner for Human Rights, the security forces responded "with excessive violence”.
Enligt Louise Arbour, FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, reagerade säkerhetsstyrkorna med onödigt våld.
EnglishThe EU also raised its continuing concerns with regard to the situation in Chechnya, notably in the light of the most recent visit by the UN High Representative for Human Rights, Louise Arbour.
EU tog även upp den fortgående oron för situationen i Tjetjenien, särskilt efter FN:s höge representant för mänskliga rättigheter, Louise Arbours, senaste besök.
EnglishThe EU also raised its continuing concerns with regard to the situation in Chechnya, notably in the light of the most recent visit by the UN High Representative for Human Rights, Louise Arbour.
EU tog även upp den fortgående oron för situationen i Tjetjenien, särskilt efter FN: s höge representant för mänskliga rättigheter, Louise Arbours, senaste besök.
EnglishWe note that Russia has expressed its willingness to cooperate with UN human rights mechanisms including, for instance, the High Commissioner for Human Rights, Mrs Louise Arbour.
Vi noterar att Ryssland har uttryckt sin villighet att samarbeta med FN:s mekanismer för mänskliga rättigheter, bland annat FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, Louise Arbour.
EnglishI believe that the Council, the Commission and the Parliament should exert increased pressure on Mrs Arbour, who has said that come June she may be sitting on the Canadian supreme court.
Rådet, kommissionen och vårt eget parlament måste utöva ett betydligt starkare tryck på fru Harbour som har bekräftat att hon eventuellt kommer att ta plats i Kanadas högsta domstol i juni.

Synonymer (engelska) till "arbour":

arbour