EN

arbitrator {substantiv}

volume_up
1. allmänt
(NL) Madam President, Commissioner Kroes, we are actually looking to you as an arbitrator in this case.
Vi såg er faktiskt som en medlare i det här fallet.
An international arbitrator should have the opportunity at long last to resolve the border issues between Slovenia and Croatia.
En internationell medlare bör få möjlighet att lösa gränsfrågorna mellan Slovenien och Kroatien en gång för alla.
In that case the EU should abandon its role of passive arbitrator, as has happened quite often before, and take on the role of defender of its own interests and those of Ukraine.
I så fall borde EU överge sin roll som passiv medlare, liksom har skett relativt ofta förut, och ta på sig rollen som försvarare av sina egna och Ukrainas intressen.
arbitrator
2. juridik
arbitrator (även: moderator)
Will we be watching every arbitrator and regulator to make sure that Community law is correctly applied?
Kommer vi att observera alla skiljedomare och behöriga myndigheter för att se till att gemenskapsrätten tillämpas på ett korrekt sätt?
Although, given his role as arbitrator, he should take care to keep his ideological positions rather more hidden.
Med tanke på hans roll som skiljedomare borde han bemöda sig om att hålla sina ideologiska ståndpunkter lite mer hemliga.
Only when this decision is announced can the WTO arbitrators decide on the US request for authorisation to impose sanctions, for example.
Enligt WTO: s skiljedomare kan man inte fatta beslut om den amerikanska begäran om bl.a. strafftullar förrän ett sådant beslut föreligger.
3. näringsliv
arbitrator
Will we be watching every arbitrator and regulator to make sure that Community law is correctly applied?
Kommer vi att observera alla skiljedomare och behöriga myndigheter för att se till att gemenskapsrätten tillämpas på ett korrekt sätt?
Although, given his role as arbitrator, he should take care to keep his ideological positions rather more hidden.
Med tanke på hans roll som skiljedomare borde han bemöda sig om att hålla sina ideologiska ståndpunkter lite mer hemliga.
Only when this decision is announced can the WTO arbitrators decide on the US request for authorisation to impose sanctions, for example.
Enligt WTO: s skiljedomare kan man inte fatta beslut om den amerikanska begäran om bl.a. strafftullar förrän ett sådant beslut föreligger.

Användningsexempel för "arbitrator" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe United States is gradually losing its role as arbitrator in this matter.
Förenta staterna förlorar sakta men säkert sin medlarroll i denna fråga.
EnglishThe arbitrator’s award does not indicate what could be an appropriate tariff level.
I skiljedomsutslaget ges inga indikationer på vad som skulle kunna vara en lämplig tullsatsnivå.
EnglishThe arbitrator’ s award does not indicate what could be an appropriate tariff level.
I skiljedomsutslaget ges inga indikationer på vad som skulle kunna vara en lämplig tullsatsnivå.
English(NL) Madam President, Commissioner Kroes, we are actually looking to you as an arbitrator in this case.
(NL) Fru talman, kommissionsledamot Kroes! Vi såg er faktiskt som en medlare i det här fallet.
EnglishOtherwise, the arbitrator would be sentencing the European Community while its guilt has not been proven.
Annars skulle skiljedomaren döma Europeiska gemenskapen fastän dess skuld inte har bevisats.
EnglishThe Commission is giving itself the role of arbitrator.
Kommissionen intar alltså en ställning som domare.
EnglishAlthough, given his role as arbitrator, he should take care to keep his ideological positions rather more hidden.
Med tanke på hans roll som skiljedomare borde han bemöda sig om att hålla sina ideologiska ståndpunkter lite mer hemliga.
EnglishWill we be watching every arbitrator and regulator to make sure that Community law is correctly applied?
Kommer vi att observera alla skiljedomare och behöriga myndigheter för att se till att gemenskapsrätten tillämpas på ett korrekt sätt?
EnglishAn international arbitrator should have the opportunity at long last to resolve the border issues between Slovenia and Croatia.
En internationell medlare bör få möjlighet att lösa gränsfrågorna mellan Slovenien och Kroatien en gång för alla.
EnglishIf a problem arises, the Secretariat-General acts as arbitrator. However, we have a central main address and the Directorates-General can reply.
Om det uppstår svårigheter får generalsekretariatet göra en bedömning, men vi har en central huvudadress och man kan få svar från våra olika generaldirektorat.
EnglishAt the very least, Parliament must be an equal partner with codecision rights, and it must play the role of an objective and reliable arbitrator wherever necessary.
Parlamentet måste åtminstone vara en likvärdig partner med medbeslutanderätt, och det måste vid behov fungera som en objektiv och tillförlitlig skiljedomare.
EnglishIn that case the EU should abandon its role of passive arbitrator, as has happened quite often before, and take on the role of defender of its own interests and those of Ukraine.
I så fall borde EU överge sin roll som passiv medlare, liksom har skett relativt ofta förut, och ta på sig rollen som försvarare av sina egna och Ukrainas intressen.
EnglishWe rejected the idea of the Commission acting as arbitrator in disputes about the creation of cross-border airspace blocks and the introduction of sanctions for service providers.
Vi har förkastat förslaget att kommissionen skall lösa eventuella konflikter om definitionen av gränsöverskridande luftrumsblock, och införandet av sanktioner för tjänsteleverantörer.
EnglishWe will now continue to argue before the arbitrator that he can only determine the level of any retaliatory action if and when the non-conformity of the new banana regime has been determined.
Vi kommer nu att fortsätta yrka inför skiljedomaren att han kan fastställa en motåtgärd först om och när det fastställts att bananordningen inte överensstämmer med bestämmelserna.

Synonymer (engelska) till "arbitrator":

arbitrator
arbitral
arbitration