"arable crops" - Svensk översättning

EN

"arable crops" på svenska

EN

arable crops {pluralis}

volume_up
1. jordbruk
arable crops
Stödsystem för producenter av jordbruksgrödor
Stöd till producenter av vissa jordbruksgrödor
Vi lägger ut 17 miljarder årligen på jordbruksgrödor.

Användningsexempel för "arable crops" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe reduction in the requirements for arable crops is principally due to oilseeds.
En minskning av behoven av odlingsbar mark gäller i första hand oljeväxter.
EnglishArable crops represented 43% of agricultural expenditure but only 10.7% of final production.
Jordbruksgrödorna utgjorde 43 procent av jordbruksutgifterna men bara 10,7 procent av slutproduktionen.
EnglishArable crops represented 43 % of agricultural expenditure but only 10.7 % of final production.
Jordbruksgrödorna utgjorde 43 procent av jordbruksutgifterna men bara 10,7 procent av slutproduktionen.
EnglishIn my region, in our regions, production revolves around Mediterranean crops, oil, arable crops and vegetables.
I min region, i våra regioner, producerar vi främst Medelhavsgrödor, jordbruksgrödor och grönsaker.
EnglishWe spend 17 billion annually on arable crops.
Vi lägger ut 17 miljarder årligen på jordbruksgrödor.
EnglishWe can go along with the proposal to bring the cultivation of flax under the general support regulation for arable crops.
Vi kan gå med på förslaget att föra in linodlingen under det allmänna stödsystemet för jordbruksgrödor.
EnglishI now turn to the first proposal on including flax and hemp grown for fibre in the arable crops regulation.
Nu till det första förslaget, vilket behandlar inkluderandet av spånadslin och hampa i regleringen av jordbruksgrödor.
EnglishSupport system for producers of arable crops
Stöd till producenter av vissa jordbruksgrödor
EnglishI should now like to turn to arable crops.
Därmed vill jag komma fram till åkerkulturerna.
EnglishSupport system for producers of arable crops
Stödsystem för producenter av jordbruksgrödor
EnglishThe COM in arable crops provides the greatest argument for the need to reform the CAP.
Den gemensamma organisationen av marknaden för jordbruksgrödor är det maximala uttrycket för en gemensam jordbrukspolitik som behöver reformeras.
EnglishAgricultural prices 1997-1998 - Arable crops - Improving agricultural structures - 1998 set-aside
Fastställande av jordbrukspriser 1997-1998 - Producenter av vissa jordbruksgrödor - Förbättring av jordbruksstrukturer - Markuttag 1998
EnglishBy reducing the compensatory payments for arable crops, however, we achieve genuine savings in all future budgets.
Genom en minskning av kompensationsbetalningarna för vissa jordbruksgrödor däremot uppnår vi verkliga inbesparingar i varje framtida budget.
EnglishFor twenty-five years, comparative tests on arable crops have been carried out in the Community on the basis of relevant legal provisions.
Under 25 år har man i gemenskapen genomfört jämförande försök av gröda på grundval av tillämpliga rättsbestämmelser.
EnglishCutting back the per hectare payments for arable crops does not do anything at all for the forage growers, who are particularly hard hit.
De särskilt nödlidande foderväxtjordbruken får inte ut ett dugg, om vi skär ned de ytrelaterade bidragen inom åkerbruket.
EnglishIn this context, I would also remind the House that, among arable crops, the durum wheat sector is the best equipped with budgetary resources.
I detta sammanhang får jag också påminna om, att durumvetesektorn budgetmässigt har det bäst förspänt bland jordbruksgrödorna.
EnglishEvidence beyond the existing regulations also gives cause for concern in arable crops and requires a political initiative.
Det finns också bevis bortom de befintliga förordningarna som ger anledning till oro i fråga om jordbruksgrödor och som kräver ett politiskt initiativ.
EnglishThe Danish Social Democrats today voted in favour of the first part of the Fantuzzi report on arable crops and against the second part.
De danska socialdemokraterna har i dag röstat ja till den första delen av Fantuzzis betänkande om odlingsbar jord, och nej till den andra delen.
EnglishFurthermore, what it proposes is not a partial decoupling; it is actually a total decoupling of aid for arable crops and for male bovines.
Förslaget omfattar heller inte partiell frikoppling, utan snarare i praktiken en total frikoppling av stöden för odlade grödor och nötkreatur.
EnglishIt is again this accounting spirit that leads the Commission to finance BSE related measures out of the producers of certain arable crops.
Det är fortfarande denna bokföraranda som driver kommissionen att låta åtgärderna mot BSE-krisen finansieras av producenter på vissa odlingsbara fält.

Liknande översättningar för "arable crops" på svenska

crops substantiv
arable adjektiv
arable substantiv
arable land substantiv
arable farming substantiv
Swedish
arable crop substantiv
food crops substantiv