"Arab" - Svensk översättning

EN

"Arab" på svenska

volume_up
Arab {substantiv}
volume_up
Arabic {substantiv}
SV
SV

"arab" på engelska

EN
EN

Arab {substantiv}

volume_up
Arab (även: Arabic)
We want cooperation; we want collaboration with the Arab and Islamic world.
Vi vill ha samarbete, vi vill ha samarbete med den arabiska och muslimska världen.
By this, I do mean Maghreb, and not the individual countries of Arab Maghreb.
Jag avser alltså Maghreb och inte länderna inom arabiska Maghreb var för sig.
Mauritania is one of the five countries that together form the Arab Maghreb.
Mauretanien är ett av de fem länder som bildar den stora arabiska Maghrebunionen.
Rumi has another story about three men, a Turk, an Arab and -- and I forget the third person, but for my sake, it could be a Malay.
Rumi har en annan berättelse, om tre personer, en turk, en arab och jag har glömt den tredje, men det skulle kunna vara en Malaj.
If you sell a horse, an Arab, to the Middle East for a million, you need not worry about its safe arrival.
Om Ni köper en häst, en arab, för en miljon i Mellanöstern, behöver Ni inte bekymra er över att den inte skall komma fram hit på ett förnuftigt sätt.
After demanding democracy, some EU leaders talk of shunning one of the only democratically elected governments in the Arab world!
Efter att ha krävt demokrati talar några EU-ledare nu om att undandra sig en av de enda demokratiskt valda regeringarna i arabvärlden!
SV

arab {utrum}

volume_up
1. allmänt
arab (även: arabiska)
volume_up
Arab {substantiv}
Rumi har en annan berättelse, om tre personer, en turk, en arab och jag har glömt den tredje, men det skulle kunna vara en Malaj.
Rumi has another story about three men, a Turk, an Arab and -- and I forget the third person, but for my sake, it could be a Malay.
Om Ni köper en häst, en arab, för en miljon i Mellanöstern, behöver Ni inte bekymra er över att den inte skall komma fram hit på ett förnuftigt sätt.
If you sell a horse, an Arab, to the Middle East for a million, you need not worry about its safe arrival.
Efter att ha krävt demokrati talar några EU-ledare nu om att undandra sig en av de enda demokratiskt valda regeringarna i arabvärlden!
After demanding democracy, some EU leaders talk of shunning one of the only democratically elected governments in the Arab world!
2. "arabisk fullblodshäst"
arab

Användningsexempel för "Arab" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIf we take a more far-sighted approach, the Arab spring is also very important.
I ett större perspektiv är även vårens händelser i arabvärlden av stor betydelse.
EnglishWhat about Arab Spring and things that have been happening, for example, in Egypt?
Så hur är det med den arabiska våren och det som har hänt i till exempel Egypten?
EnglishTunisia is an advanced country in the eyes of the Arab world in this respect.
Tunisien är ett land som i arabvärldens ögon har kommit långt i detta sammanhang.
EnglishIn my view, Turkey is the country that can build a bridge to the Arab world.
Turkiet är enligt min uppfattning det land som kan bygga en bro till arabvärlden.
EnglishMauritania is one of the five countries that together form the Arab Maghreb.
Mauretanien är ett av de fem länder som bildar den stora arabiska Maghrebunionen.
EnglishMr President, the Arab world is our partner in the Union for the Mediterranean.
(EN) Herr talman! Arabvärlden är vår partner i unionen för Medelhavsområdet.
EnglishEgypt and other Arab countries now have the opportunity of democratic development.
Egypten och de andra arabländerna har nu en chans att utvecklas demokratiskt.
EnglishIt is the cradle of ancient civilisation and it is the most important Arab state.
Landet är den forntida civilisationens vagga och den viktigaste arabstaten.
EnglishThat also requires a dialogue with the Arab world about our fundamental principles.
För detta krävs det även en dialog med arabvärlden om våra grundläggande principer.
EnglishBy this, I do mean Maghreb, and not the individual countries of Arab Maghreb.
Jag avser alltså Maghreb och inte länderna inom arabiska Maghreb var för sig.
EnglishClearly, this issue is a hugely unifying factor throughout all the Arab countries.
Det är tydligt att denna fråga är något som verkligen enar alla de arabiska länderna.
EnglishIt is also a matter of the credibility of the European Union in the Arab world.
Det är också en trovärdighetsfråga för Europeiska unionen och arabvärlden.
EnglishWe want cooperation; we want collaboration with the Arab and Islamic world.
Vi vill ha samarbete, vi vill ha samarbete med den arabiska och muslimska världen.
EnglishI have called on them emphatically to do the same for their Arab friends.
Jag har uppmanat dem eftertryckligen att göra samma sak för sina arabiska vänner.
English   Mr President, I recently attended a conference of Arab women in Beirut.
   – Herr talman! Nyligen deltog jag i en konferens för arabiska kvinnor i Beirut.
EnglishWhy, then, should we not include this ancient country from the Arab Maghreb?
Jag undrar då varför vi inte kan innefatta detta gamla arabiska Maghrebland?
EnglishThere must be a better alternative to making enemies for ourselves in the Arab world.
Det måste vara en framkomligare väg än att skapa sig fiender i den arabiska världen.
EnglishThe Euro-Arab Dialogue is resumed at the political level in Luxembourg.
I Luxemburg återupptas dialogen mellan Europa och Arabstaterna på politisk nivå.
EnglishInterestingly enough, both are claiming the credit for this Arab popular uprising.
Intressant nog tar båda parter åt sig äran för detta arabiska folkuppror.
EnglishThe second revolution in the Arab world is happening now in front of our eyes.
Den andra revolutionen i arabvärlden inträffar just nu framför våra ögon.

Synonymer (engelska) till "Arab":

Arab
English
Arabic