EN

apt {adjektiv}

volume_up
Poppy for corruption and terrorism would be the more apt phrase.
Vallmo till korruption och terrorism är en mer passande beskrivning.
Mr President, it is very apt that Commissioner Bangemann is taking this speech at the end of the week.
Det är mycket passande att kommissionär Bangemann gör detta anförande i slutet av veckan.
Mrs Lefrançois has produced an apt report on this, for which I should like to express my warm thanks to her, too.
Roselyne Lefrançois har framställt ett passande betänkande om detta, och jag skulle även vilja tacka henne.
It is therefore particularly apt to acknowledge three things in this debate.
Därför är det särskilt lämpligt att i denna debatt ägna uppmärksamhet åt tre saker.
The call for all food businesses to be registered is also apt.
Även kravet på registrering av alla livsmedelsföretag är lämpligt.
Mr Poettering made the apt comment that the presidencies form a six-month chain.
Hans-Gert Poettering kom med den lämpliga kommentaren att ordförandeskapen bildar en sexmånaderskedja.
The Commission has used an apt example to illustrate that this is clearly not the case.
Kommissionen har använt ett träffande exempel för att illustrera att så absolut inte är fallet.
That is a very vivid phrase which the Commission finds very apt.
Det är ett mycket livfullt uttryck som kommissionen finner mycket träffande.
I must say, however, Mrs Maes, that the example you chose was not a particularly apt one.
Jag måste dock säga att det exempel som ni valde inte var särskilt träffande.
apt (även: liable, prone)
Finally, I would like to add that a special mission falls to this Parliament, in the face of European public opinion that is often apt to think that the situation in Africa is desperate.
Slutligen skulle jag vilja tillägga att parlamentet har ett särskilt uppdrag i den europeiska allmänhetens ögon, som ofta är benägen att tro att situationen i Afrika är desperat.

Användningsexempel för "apt" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIt is therefore particularly apt to acknowledge three things in this debate.
Därför är det särskilt lämpligt att i denna debatt ägna uppmärksamhet åt tre saker.
EnglishIt is, in fact, rather apt for the report not to feature on the agenda until now.
Egentligen är det väl bra att betänkandet står på dagordningen först nu.
EnglishA few more substantial statements by the Presidency would have been apt.
Några mer konkreta uttalanden av ordförandeskapet skulle ha varit lämpligt.
EnglishI must say, however, Mrs Maes, that the example you chose was not a particularly apt one.
Fru Maes! Jag måste dock säga att det exempel som ni valde inte var särskilt träffande.
EnglishI must say, however, Mrs Maes, that the example you chose was not a particularly apt one.
De deltog verkligen inte i denna attack, men det berör inte det grundläggande problemet.
EnglishThat is a very vivid phrase which the Commission finds very apt.
Det är ett mycket livfullt uttryck som kommissionen finner mycket träffande.
EnglishThe Commission has used an apt example to illustrate that this is clearly not the case.
Kommissionen har använt ett träffande exempel för att illustrera att så absolut inte är fallet.
EnglishMr Poettering made the apt comment that the presidencies form a six-month chain.
Hans-Gert Poettering kom med den lämpliga kommentaren att ordförandeskapen bildar en sexmånaderskedja.
EnglishMr Poettering made the apt comment that the presidencies form a six-month chain.
Hans-Gert Poettering kom med den lämpliga kommentaren att ordförandeskapen bildar en sexmånaderskedja.
EnglishThe report contains a number of apt remarks, in particular, on the situation of women.
I betänkandet görs ett antal lämpliga påpekanden, framför allt när det gäller kvinnornas situation.
EnglishPoppy for corruption and terrorism would be the more apt phrase.
Vallmo till korruption och terrorism är en mer passande beskrivning.
EnglishThe call for all food businesses to be registered is also apt.
Även kravet på registrering av alla livsmedelsföretag är lämpligt.
EnglishIt is most apt that we should have a resolution on Zimbabwe.
En resolution om Zimbabwe skulle verkligen vara på sin plats.
EnglishThe predicament of Afghan women is a particularly apt case in point.
Ett typiskt exempel på det är kvinnornas situation.
EnglishThe comparison drawn by the previous speaker about the rather bizarre marriage of convenience is very apt.
Den föregående talarens liknelse om det ganska bisarra resonemangsäktenskapet är mycket träffande.
EnglishAnd yet Jawlinkski's portrayal of Europe's struggle with the phenomenon of Russia is very apt.
Och ändå träffar Jawlinkskij mitt i prick med sin bild av vår europeiska brottningsmatch med fenomenet Ryssland.
EnglishMr President, it is very apt that Commissioner Bangemann is taking this speech at the end of the week.
Herr ordförande! Det är mycket passande att kommissionär Bangemann gör detta anförande i slutet av veckan.
EnglishI am grateful to Mr Mauro for that apt intervention ...
Jag är tacksam för Mario Mauros välvalda ingripande ...
English. ~~~ (Laughter) I think it's quite apt.
Ordet är "irrivånad": en blandning av irriterad och förvånad (Skratt) Jag tycker det är ganska träffande.
EnglishThere is a strong European dimension to this, so I believe it is apt to ask the UK Minister to answer as Presidency.
Internetportalen är tvungen att hämta alla sina nyheter och kommentarer från officiella nyhetskällor.

Synonymer (engelska) till "apt":

apt