"appropriate response" - Svensk översättning

EN

"appropriate response" på svenska

EN

appropriate response {substantiv}

volume_up
appropriate response
The UPE Group is therefore calling for an appropriate response from the European Union.
Därför kräver Gruppen Union för Europa ett lämpligt svar från unionens sida.
The challenge of increasing international competition requires an appropriate response.
För att möta utmaningen från den tilltagande konkurrensen över hela världen krävs ett lämpligt svar.
Madam President, when faced with a new situation, would it not be helpful to try to find an appropriate response?
När man ställs inför en ny situation kan man väl ändå försöka finna ett lämpligt svar?

Användningsexempel för "appropriate response" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe threat biological weapons pose requires an appropriate multilateral response.
Det hot som biologiska vapen utgör kräver en lämplig multilateral lösning.
EnglishThe UPE Group is therefore calling for an appropriate response from the European Union.
Därför kräver Gruppen Union för Europa ett lämpligt svar från unionens sida.
EnglishIt must also be able to provide an appropriate response on more specific matters.
Jag hoppas att den kan antas så snart som det nya parlamentet samlas.
EnglishIt must also be able to provide an appropriate response on more specific matters.
Det måste också kunna ge lämplig respons på mer specifika frågor.
EnglishWhat are the concrete threats and how do we give an appropriate response?
Vilka konkreta hot finns det och hur reagerar vi lämpligast på dessa?
EnglishThe only appropriate response to this balanced proposal is for the House to adopt it.
Det rimliga svaret på detta välavvägda förslag måste bli ett antagande från parlamentets sida.
EnglishAn appropriate response was made in this case, which the petitioners have duly acknowledged.
I det här ärendet reagerade utskottet korrekt, vilket framställarna också har bekräftat.
EnglishThe situation is therefore dangerous, so a military response is appropriate.
Situationen är därför farlig, och en militärinsats är lämplig.
EnglishIt demands an appropriate response and, indeed, a political response.
Det kräver ett lämpligt gensvar och, förvisso, ett politiskt gensvar.
EnglishIf we have not dealt with these questions, it is because we have not found an appropriate response.
Om vi inte har besvarat dessa frågor beror det på att vi inte har hittat lämpliga svar.
EnglishFirst of all, we found in Lisbon the appropriate technological response to the technological crisis.
För det första hittade vi i Lissabon en lämplig teknisk lösning på den tekniska krisen.
EnglishThe challenge of increasing international competition requires an appropriate response.
För att möta utmaningen från den tilltagande konkurrensen över hela världen krävs ett lämpligt svar.
EnglishThe appropriate response to the current crisis is not a move away from free enterprise.
Den lämpliga reaktionen på den nuvarande krisen är inte att vända sig bort från den fria företagsamheten.
EnglishI trust your diplomatic skills will produce an appropriate response from these countries.
Jag utgår från att era diplomatiska färdigheter kommer att få dessa länder att agera på ett lämpligt sätt.
EnglishThis is not, from my point of view, an appropriate response.
Detta är enligt mitt sätt att SE saken inte ett adekvat förslag.
EnglishThe appropriate response must therefore be given in stages, but it does have to be given and given quickly.
Det är därför bäst att vidta åtgärder steg för steg - men handla måste vi, och det snabbt.
EnglishThis is not the appropriate response to the economic crisis.
Det är inte det rätta sättet att hantera den ekonomiska krisen.
EnglishI will follow Parliament's requests with great interest in an attempt to provide an appropriate response.
Jag kommer att följa parlamentets begäran med stort intresse för att försöka ge ett riktigt svar.
EnglishWhat does the Commission consider the appropriate response to be on the elections held in Cambodia on 26 July this year?
Vilka åtgärder anser kommissionen är lämpliga efter valet i Kambodja den 26 juli i år?
EnglishNeither the US administration nor the European governments concerned have, to date, come up with an appropriate response.
Som företrädare för EU: s medborgare är vi skyldiga att sprida ljus där mörker råder.

Liknande översättningar för "appropriate response" på svenska

response substantiv
Swedish
appropriate adjektiv
appropriate for adjektiv
appropriate action substantiv