"appropriate guidance" - Svensk översättning

EN

"appropriate guidance" på svenska

appropriate guidance
SV
  • lämplig vägledning

Användningsexempel för "appropriate guidance" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

While performing activities, students are provided with appropriate guidance, advice, and inputs by the artificial intelligent system.
It should be dealt with through appropriate guidance instead of extreme punishment, he said.
Provide appropriate guidance on preparing patients' skin for more invasive skin treatments and on protecting it afterward.
Appropriate guidance which supports sentencers to be aware of these particular factors is therefore welcome.
The public can't be expected to pass judgement on everything, especially without appropriate guidance.
Kari further decried a development whereby inexperienced government agencies undertake insurance cover without recourse to the commission for appropriate guidance.
The role of the vet is to present all the available options and provide appropriate guidance in a compassionate and ethically well-intentioned fashion.
Buddhism gives appropriate guidance to combine personal progress in worldly matters with moral principles.
Secondly if any citizen has threats against them, police investigate and provide the appropriate guidance for the situation.

Användningsexempel för "appropriate guidance" på svenska

EnglishPlanners and building inspectors will receive appropriate guidance from this directive.
Detta direktiv kommer att ge planerare och byggnadsinspektörer en fullgod vägledning.
EnglishI would propose that we set up innovation centres where innovative young entrepreneurs can obtain the appropriate knowledge and guidance to create new jobs in young companies.
Mitt förslag är att man inrättar innovationsbörser, där innovativa unga företagare kan komma i åtnjutande av lämpligt vetande och lämpliga anvisningar för att skapa nya jobb i nya företag.

Liknande översättningar för "appropriate guidance" på svenska

guidance substantiv
appropriate adjektiv
vocational guidance substantiv
appropriate for adjektiv
marriage guidance substantiv
appropriate action substantiv
occupational guidance substantiv