EN

approachable {adjektiv}

volume_up

Användningsexempel för "approachable" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIn a nutshell, we are working towards a recognisable and approachable European administration.
I ett nötskal arbetar vi på en igenkännlig och tillgänglig europeisk förvaltning.
EnglishHe really has worked not only very hard, but also in a very open, intelligent and approachable way.
Han har verkligen inte bara arbetat hårt, utan dessutom på ett mycket öppet, intelligent och lättillgängligt sätt.
EnglishThe minister is, after all, responsible and approachable.
Ministern bär ju ansvaret och är tillgänglig.
EnglishI would have really enjoyed talking to those officials who were so approachable during my visit to this state institution last autumn.
Jag skulle verkligen ha velat prata med de tjänstemän som var så tillmötesgående under mitt besök på den här statliga institutionen förra hösten.
EnglishI would also like to thank the representatives of the Council and Commission for making themselves available and approachable over these recent months.
Jag skulle också vilja tacka företrädarna för rådet och kommissionen för att de varit tillgängliga och disponibla under de senaste månaderna.
EnglishIn my view, they have acquitted themselves of their tasks as rapporteurs expertly, and they were, and still are, very approachable for all the groups.
Jag tycker att de har uppfyllt sina roller som föredraganden på ett oerhört bra sätt, och att de är och har varit mycket tillgängliga för alla grupper.
EnglishAn efficient internal energy market is important for realising the objectives of the Lisbon Strategy and for ensuring approachable prices for energy consumers.
En effektiv inre marknad är viktig för att uppfylla målsättningarna i Lissabonstrategin, och för att säkerställa åtkomliga priser för energikonsumenter.
EnglishFirstly, finding the right balance between granting scarce public resources to the relevant authorities in a quick, flexible, approachable, but also responsible fashion.
I första hand att hitta rätt jämviktsförhållande i utbetalningen av de sparsamma offentliga medlen till ifrågavarande myndigheter på ett snabbt, flexibelt, tillgängligt men även ansvarsfullt sätt.