"to apprise" - Svensk översättning

EN

"to apprise" på svenska

EN

to apprise [apprised|apprised] {verb}

volume_up

Användningsexempel för "to apprise" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

English   – Mr President, I should like to apprise plenary of a very serious matter.
   – Herr talman! Jag vill informera parlamentet om en mycket allvarlig fråga.
EnglishI hope we shall have the opportunity to apprise the new Secretary-General of the situation at our next meeting.
Förhoppningsvis kommer vi under nästa sammanträde få möjlighet att informera den nya generalsekreteraren om läget.
EnglishAs soon as these documents are available, the Member State holding the Presidency will of course apprise the Council.
Så snart som dessa dokument finns tillgängliga kommer den medlemsstat som innehar ordförandeskapet naturligtvis att underrätta rådet.
EnglishFinally, with the rapporteur, I amended the report to apprise the Commission of the need to fund the IMP.
Tillsammans med föredraganden har jag också infört ändringar i betänkandet i syfte att medvetandegöra kommissionen om finansieringsbehovet för den integrerade havspolitiken.
EnglishI shall apprise the Conference of Presidents of the situation you have described, and I am confident we shall find a satisfactory solution.
Jag ska underrätta talmanskonferensen om den situationen ni har beskrivit, och jag är säker på att vi ska kunna hitta en tillfredsställande lösning.
EnglishHowever, I should like to take this opportunity, merely for information purposes, to apprise the House of certain facts, so that we know where we stand.
Med anledning av detta och rent upplysningsvis skulle jag emellertid vilja informera parlamentet om vissa saker, så att vi vet var vi står.