"apposite" - Svensk översättning

EN

"apposite" på svenska

volume_up
apposition {substantiv}
EN

apposite {adjektiv}

volume_up
In this case, Parliament's recommendation that the Council should speak with one voice on this matter is very apposite.
I detta syfte anser vi att rekommendationen från detta parlament är mycket lämplig för att rådet i denna fråga skall agera med en röst.
I thank Mr Belder and his colleagues for again raising the issue of Vietnam in this House, at a particularly apposite time.
. – Jag tackar Bastiaan Belder och hans kolleger för att de ännu en gång har tagit upp frågan om Vietnam i parlamentet, och detta vid en särskilt lämplig tidpunkt.
It is apposite too that Mr Novo is the rapporteur because Portugal has a second-to-none scheme of satellite surveillance which our Committee on Fisheries visited only last year.
Det är också lämpligt att Novo är föredragande eftersom Portugal har den absolut bästa satellitövervakningen, som fiskeriutskottet besökte förra året.

Användningsexempel för "apposite" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe European Year Against Racism could hardly have come at a more apposite time.
Europaåret mot rasism kunde knappast ha infallit vid en mer välfunnen tidpunkt.
EnglishI think that the old saying, ‘It takes two to tango’ is apposite in this case.
Här tycker jag att det gamla talesättet att ”det krävs två för att dansa tango” är bra.
EnglishStrictly speaking, that was not a point of order but it was apposite in the circumstances.
Strängt taget var det inte en ordningsfråga utan det var passande i sammanhanget.
EnglishMr Barón Crespo’s question relating to the legal basis is quite apposite.
Enrique Barón Crespos fråga om den rättsliga grunden är mycket relevant.
EnglishMr Barón Crespo ’ s question relating to the legal basis is quite apposite.
En misstroendeförklaring måste ha stöd hos en tiondel av ledamöterna.
EnglishMr President, nothing could be more apposite than what is happening this evening.
Herr talman! Det kunde inte komma mycket lämpligare än i kväll.
EnglishFor that reason, Mrs De Palacio's amendment is apposite, although it talks of 2006.
I det syftet är kollega De Palacios ändringsförslag på sin plats, trots att det talas om år 2006.
EnglishSometimes this is entirely apposite, but sometimes it is devoid of any sense.
Ibland är det helt relevant, men ibland är det helt omotiverat.
EnglishFor that reason, Mrs De Palacio' s amendment is apposite, although it talks of 2006.
I det syftet är kollega De Palacios ändringsförslag på sin plats, trots att det talas om år 2006.
EnglishWe have had some apposite experience of such ideas in the past.
Vi har redan tidigare gjort den typen av erfarenheter efter liknande idéer.
EnglishThose of us in Parliament have a strong vested interest in what is, or is not, politically apposite.
Vi i parlamentet är i högsta grad inblandade i den politiska kvalificeringen.
EnglishThe report exudes a spirit of realism which is most apposite, I think, in consumer policy.
Förslaget andas en känsla för verkligheten, som jag tror är på sin plats i konsumentpolitiken.
EnglishIt is said that the devil is in the detailsIn few areas is that more apposite than in this particular one.
Det sägs att På få områden stämmer det bättre än just här.
EnglishI commend my colleague David Martin for his all too apposite report, which I will be supporting.
skriftlig. - (EN) Jag lovordar min kollega David Martin för hans alltför träffande betänkande, som jag kommer att stödja.
EnglishFor once, the metaphor is entirely apposite.
För en gångs skull är metaforen alltigenom träffande.
EnglishI think that remark was rather apposite.
Jag tror att detta påpekande var ganska välbefogat.
EnglishThis Greek popular saying appears to be totally apposite to the case of the European Union's principal institutions.
Det verkar som om denna grekiska folkliga maxim är helt gångbar i fallet med de högsta organen inom Europeiska unionen.
EnglishHowever, I must congratulate Mr Happart on some of his analyses which are apposite, particularly with regard to the pigmeat sector.
Trots detta gratulerar jag Happart eftersom han har gjort vissa goda analyser, framför allt om grisköttsektorn.
EnglishIn this case, Parliament's recommendation that the Council should speak with one voice on this matter is very apposite.
I detta syfte anser vi att rekommendationen från detta parlament är mycket lämplig för att rådet i denna fråga skall agera med en röst.
Englishbut realised it was apposite.

Synonymer (engelska) till "apposite":

apposite
apposition
appositional
English
appositeness
English