"to apply pressure" - Svensk översättning

EN

"to apply pressure" på svenska

EN

to apply pressure {verb}

volume_up
1. "for example on wound"
to apply pressure
volume_up
trycka hårt {vb} (t.ex. på sår)

Användningsexempel för "to apply pressure" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishWhen I turn the crank and I apply pressure, it makes a sound like a barking dog.
När jag drar veven och trycker till ger den ifrån sig ett knarrande ljud.
EnglishWe must apply pressure in order that those who have resources may contribute more of them.
Vi bör trycka på för att större resursbidrag ges av dem som disponerar dessa.
EnglishWe must continue to apply pressure through the political and economic means at our disposal.
Vi måste fortsätta att utöva påtryckningar med politiska och ekonomiska medel.
EnglishLet each country within the EU, and the EU itself, continue to apply diplomatic pressure.
Låt varje land inom EU, och EU självt, fortsätta att utöva diplomatiska påtryckningar.
EnglishThe European Union must continue to lead the negotiations and apply pressure to the other parties.
EU måste fortsätta att leda förhandlingarna och utöva påtryckningar på övriga parter.
EnglishWe will then be able to apply a little more pressure and bring shame on the leaders.
Då har vi möjlighet att utöva något större påtryckningar och bringa skam och nesa över makthavarna i landet.
EnglishThey know how to apply political pressure, much of it far from evidence-based, on Parliament.
De vet hur man skall sätta politisk press på parlamentet, ofta sådan som är långt ifrån baserad på bevis.
EnglishWhen will it cease to be necessary for Parliament to apply pressure to obtain a response from the Commission?
När skall en reaktion hos kommissionen inte behöva framkallas av parlamentets påtryckningar?
EnglishIn this respect, I would say that it is not sufficient to remain observers and apply pressure.
I det här sammanhanget anser jag att det inte är tillräckligt att vi agerar som observatörer och utövar påtryckningar.
EnglishThat is why this human rights debate is indispensable and we must apply pressure accordingly.
Det är därför som denna debatt om de mänskliga rättigheterna är oumbärlig och vi måste följaktligen utöva påtryckningar.
EnglishI regret that the majority of the groups did not wish to exhaust the means that we have to apply pressure.
Jag beklagar att majoriteten av grupperna inte ville uttömma de möjligheter vi har att utöva påtryckningar.
EnglishIt is essential to apply pressure of this kind, otherwise we shall be infringing our fundamental principles.
Det är nödvändigt att utöva denna typ av påtryckningar, annars kommer vi att bryta mot våra grundläggande principer.
EnglishAs an aside, I must say that in my opinion it is actually for the Quartet to apply pressure to the parties.
I förbigående måste jag säga att jag anser att det i själva verket är kvartetten som skall utöva påtryckningar på parterna.
EnglishThere were other ways to apply pressure.
Det fanns andra sätt att utöva påtryckningar.
EnglishWe must apply pressure on the government.
Vi måste utöva påtryckningar mot regeringen.
EnglishThe Commission, or the Council, on its behalf, should apply severe pressure on that country in order to prevent something from happening.
Kommissionen, men även rådet, bör utöva påtryckningar för att förhindra att något sådant inträffar.
EnglishWe need to apply far stronger pressure.
Vi måste utöva mer kraftfulla påtryckningar.
EnglishI agree with Mr Smith and Mr Vatanen who said that we must apply economic pressure to the Cambodian authorities.
Jag håller med Alyn Smith och Ari Vatanen som sa att vi måste använda ekonomiska påtryckningar på de kambodjanska myndigheterna.
EnglishWith this in mind, I believe it is important for Parliament to apply pressure regarding the application of internal market regulations.
Därför anser jag att det är viktigt att parlamentet driver på tillämpningen av regler för den inre marknaden.
EnglishI would also call upon the Commission and the Council to apply all the pressure it can to ensure that those permits are granted.
Jag vill också be kommissionen och rådet att använda alla påtryckningar de kan för att se till att dessa tillstånd beviljas.

Liknande översättningar för "to apply pressure" på svenska

pressure substantiv
under pressure adjektiv
brake pressure substantiv
Swedish
oxygen pressure substantiv
Swedish
air pressure substantiv
Swedish
back pressure substantiv
Swedish
blood pressure substantiv
Swedish
earth pressure substantiv
Swedish
high blood pressure substantiv
peer pressure substantiv
Swedish
tyre pressure substantiv
Swedish
apply now
Swedish