"application forms" - Svensk översättning

EN

"application forms" på svenska

EN

application forms {pluralis}

volume_up
application forms
Application forms to join the Socialist Group in the European Parliament can be found at the entrance.
Ansökningsblanketter för att ansluta sig till socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet finns vid ingången.
Application forms for projects will go out within the next week to all those who have contacted the Commission services.
Ansökningsblanketter för projekt kommer att skickas ut under nästa vecka, till alla dem som kontaktat kommissionens tjänster.
They should not be met by suspicion, almost insurmountable obstacles and complicated application forms, big bureaucracy and long waiting times.
De får inte mötas av misstänksamhet, nästan oöverstigliga hinder och krångliga ansökningsblanketter, stor byråkrati och långa väntetider.

Användningsexempel för "application forms" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThis will probably lead to the worldwide application of the IMO forms.
Detta kommer förmodligen att öppna vägen för en internationell tillämpning av IMO:s formulär.
EnglishThis will probably lead to the worldwide application of the IMO forms.
Detta kommer förmodligen att öppna vägen för en internationell tillämpning av IMO: s formulär.
EnglishInstructions and application forms for theses opportunities can be found on the internal student page Fronter.
Instruktioner och ansökningshandlingar för examensarbeten finns på den interna studentsidan Fronter.
EnglishApplication forms to join the Socialist Group in the European Parliament can be found at the entrance.
Ansökningsblanketter för att ansluta sig till socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet finns vid ingången.
EnglishOur application forms need to be simplified.
Våra ansökningsformulär måste förenklas.
EnglishThe application forms that have come into my possession are drafted in the language of bureaucracy rather than that of solidarity.
De ansökningsformulär som jag har framför mig har författats av en byråkratisk och inte av en solidarisk hand.
EnglishApplication forms for projects will go out within the next week to all those who have contacted the Commission services.
Ansökningsblanketter för projekt kommer att skickas ut under nästa vecka, till alla dem som kontaktat kommissionens tjänster.
EnglishThey should not be met by suspicion, almost insurmountable obstacles and complicated application forms, big bureaucracy and long waiting times.
De får inte mötas av misstänksamhet, nästan oöverstigliga hinder och krångliga ansökningsblanketter, stor byråkrati och långa väntetider.
EnglishThey should not be met by suspicion, almost insurmountable obstacles and complicated application forms, big bureaucracy and long waiting times.
Därför välkomnar jag, liksom flera har gjort här, ändringsförslag 5 till artikel 6.1 i betänkandet om gränser för hur lång tid en ansökan från de enskilda organisationerna skall få ta.

Liknande översättningar för "application forms" på svenska

forms substantiv
Swedish
application substantiv
application form substantiv
application period substantiv
application programme substantiv