"application form" - Svensk översättning

EN

"application form" på svenska

EN

application form {substantiv}

volume_up
application form
volume_up
ansökan {utr.} (formulär för ~)
All applications must be submitted using the application form below.
Ansökan kan endast ske på nedanstående ansökningsblankett.
SEK har utarbetat ett formulär för ansökan om kredit.
The application is done with the application form below. You can fill in the application online, but you have to print it out and send it to the Office of Diplomas.
Du behöver bara skicka in första sidan av ansökan.
application form
All applications must be submitted using the application form below.
Ansökan kan endast ske på nedanstående ansökningsblankett.
The pension authority in the country where you live (or last worked) should send you your pension application form before you reach that country's retirement age.
Pensionsmyndigheten i det land där du bor (eller där du arbetade senast) bör skicka en ansökningsblankett till dig innan du uppnår lagstadagd pensionsålder i det landet.
application form
Klicka här för att komma till SEK:s ansökningsformulär
Ansökningsformulär och beslut

Användningsexempel för "application form" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishAll applications must be submitted using the application form below.
Ansökan kan endast ske på nedanstående ansökningsblankett.
EnglishSee below for a link to the application form.
Länken till ansökningsblanketten finner du nedan.
EnglishApplication form for Part1 of the scholarship Part 2
EnglishClick here for the application form
Klicka här för att komma till SEK:s ansökningsformulär
EnglishSEK has a standard application form.
SEK har utarbetat ett formulär för ansökan om kredit.
EnglishApplication form for Part1 of the scholarship
EnglishAPPLICATION FORM - Preparatory visit
BLANKETT FÖR INTRESSEANMÄLAN - Preparatory Visit
EnglishAPPLICATION FORM - Monitoring Visit
BLANKETT FÖR INTRESSEANMÄLAN - Monitoring Visit
EnglishApplication form for presenting thesis
EnglishApplication form and decision
EnglishWe should be wary of the selective advance application of elements which form part of the balance in the constitutional treaty.
Vi bör vara uppmärksamma på den tidigarelagda tillämpningen av vissa utvalda delar som bidrar till balansen i det konstitutionella fördraget.
EnglishMay I remind you that the Treaty requires us to produce this annual report, which will take the form of application monitoring.
Får jag påminna er om att vi enligt fördraget är skyldiga att utarbeta den här årsrapporten, vilken kommer att ta formen av tillämpningskontroll.
English Does the Commission agree with the analysis that the application of any form of offset for female employees contravenes Article 157 of the TFEU?
 Håller kommissionen med om att tillämpning av oavsett vilket fribelopp på kvinnliga arbetstagare strider mot artikel 157 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt?
EnglishThe pension authority in the country where you live (or last worked) should send you your pension application form before you reach that country's retirement age.
Pensionsmyndigheten i det land där du bor (eller där du arbetade senast) bör skicka en ansökningsblankett till dig innan du uppnår lagstadagd pensionsålder i det landet.
EnglishIf you are interested in this option please let us know as soon as possible and before December 15th at the latest by choosing this option on the electronic application form.
Vid intresse för denna kurs är vi tacksamma för besked snarast och senast 15 december genom att detta alternativ väljs på den elektroniska anmälningsblanketten.
EnglishI receive regular complaints from constituents who have made genuine, innocent mistakes in their application or claim form resulting in the refusal of a grant.
Jag får regelbundet klagomål från väljare som har gjort genuina, oskyldiga misstag i sina anmälnings- eller ansökningsblanketter, vilket resulterar i att de får avslag på ett bidrag.
EnglishThe application is done with the application form below. You can fill in the application online, but you have to print it out and send it to the Office of Diplomas.
Ansökan gör du via någon av de två blanketterna nedan. Fyll i en blankett per examen om du ansöker om flera olika examen samtidigt. Du behöver bara skicka in första sidan av ansökan.

Liknande översättningar för "application form" på svenska

form substantiv
application substantiv