"application area" - Svensk översättning

EN

"application area" på svenska

EN

application area {substantiv}

volume_up
application area

Användningsexempel för "application area" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe area of application we suggested has also had the word 'cooperations' taken out.
I det tillämpningsområde som vi föreslagit kommer för övrigt cooperations att tas bort.
EnglishThe current picture is also fragmented in terms of scope or area of application.
Även när det gäller funktions- eller tillämpningsområde är den nuvarande bilden fragmenterad.
EnglishHowever, these last points include the area of application of the agreement as a whole.
De sista punkterna inkluderar tillämpningsområdet för avtalet som helhet.
EnglishI think the regulation's area of application must be extended to include SMS.
Enligt min uppfattning måste tillämpningsområdet i förordningen utökas till att omfatta sms.
EnglishAmong the areas I would earmark for tightening up is the area of application.
En av de skärpningar jag gärna vill peka på är tillämpningsområdet.
EnglishThere is a link between the area of application and the level of requirements.
Det finns en koppling mellan tillämpningsområdet och kravnivån.
EnglishThe idea is to improve the efficiency and the area of application of the new directive.
Syftet är att förbättra effektiviteten och utöka tillämpningsområdet för det nya direktivet.
EnglishThey have application both in the area of VAT and also the single currency.
De kan tillämpas både inom momsområdet och den gemensamma valutan.
EnglishIt has a broad area of application relating to human trafficking.
Det har ett brett tillämpningsområde när det gäller människohandel.
EnglishThe area of application of the directive is the most essential question in this whole matter.
Den centrala frågan i ärendet är direktivets tillämpningsområde.
EnglishMoreover, the general description of the area of application that has been given is too vague.
Den planerade allmänna beskrivningen av användningsområdet är inte heller tillräckligt bindande.
EnglishIt has a larger area of application than any previous agreement between the European Union and a third country.
Det har ett större giltighetsområde än alla Europeiska unionens tidigare avtal med ett tredje land.
EnglishThis is why it is important for the directive's area of application to be clearly and transparently defined.
Därför är det viktigt att direktivets tillämpningsområde definieras på ett tydligt och insynsvänligt sätt.
EnglishFinally, there is the amendment to extend the area of application of the scheme to include services as well.
Så har vi till sist ändringsförslaget om att utvidga förordningens användningsområde till att även omfatta tjänster.
EnglishWe consequently believe that it is wisest initially to have a limited area of application for the framework decision.
Vi anser följaktligen att det är klokast att inledningsvis ha ett begränsat tillämpningsområde för rambeslutet.
EnglishI particularly wish to highlight the area of application.
EnglishThe parliamentary report proposes that the area of application of labelling should be expanded to include services as well.
Parlamentets betänkande föreslår att förordningens användningsområde utvidgas till att också omfatta tjänster.
EnglishAn important aspect of the proposal is the extension of EMAS's area of application to include all sectors of trade and industry.
En viktig aspekt av förslaget är utvidgningen av EMAS tillämpningsområde till alla sektorer i näringslivet.
EnglishAn important aspect of the proposal is the extension of EMAS' s area of application to include all sectors of trade and industry.
En viktig aspekt av förslaget är utvidgningen av EMAS tillämpningsområde till alla sektorer i näringslivet.
EnglishThis proposal aims to extend the area of application of the regulation, in particular, in the areas of renewable energies and CCS.
Förslaget syftar till att utvidga förordningens tillämpningsområde, särskilt inom områdena förnybar energi samt avskiljning och lagring av koldioxid (CCS).

Liknande översättningar för "application area" på svenska

area substantiv
application substantiv