EN

appliances {pluralis}

volume_up
appliances
There is one thing that we must not forget: originally, it was meant to cover domestic appliances - in other words, white goods.
Det finns en sak som vi inte får glömma, nämligen att det från början var tänkt att direktivet skulle gälla hushållsapparater, med andra ord vitvaror.

Användningsexempel för "appliances" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishWe are now in the final stages of defining energy performance in appliances.
Vi håller nu på att färdigställa en definition av energiprestanda i apparater.
EnglishMost of this is large household appliances and IT and telecommunication equipment.
Merparten av detta är stora hushållsapparater samt IT- och telekommunikationsutrustning.
EnglishMany appliances are classed as A+ or A++, categories that do not even exist.
Många apparater klassas som A+ eller A++ - kategorier som inte ens finns.
EnglishAbove all, however, what we need is to encourage the production of long-lasting appliances.
Men framför allt måste vi uppmuntra tillverkning av produkter som håller länge.
EnglishAfter all, industry needs to be encouraged to produce better, more efficient appliances.
Industrin måste trots allt uppmuntras att producera bättre och effektivare apparater.
EnglishCertainly, a book is not a commodity like other household goods and appliances.
Men boken är inte en vara som vilket hushållsredskap som helst.
EnglishIndustry is also looking for more energy-efficient appliances to produce and place on the market.
Industrin strävar också efter att producera och marknadsföra mer energieffektiva apparater.
EnglishThe devices in question are not electrical appliances, but rather equipment for generating electricity.
Här handlar det inte om elektriska produkter, utan snarare om produkter som genererar el.
EnglishI am particularly pleased that the EU has now introduced energy labelling of domestic appliances.
Särskilt tycker jag att det är roligt att EU:s energimärkning av hushållsprodukter nu är införd.
EnglishThe original categorisation of appliances has been in operation since 1994.
Nuvarande indelning har varit i bruk sedan 1994.
EnglishPoland is one of the largest producers of television, radio and domestic electrical appliances in Europe.
Polen är en av de största tillverkarna av tv-, radio- och elektriska hushållsapparater inom EU.
EnglishPeople are not aware of it; they can just see appliances which could be the cause of such pollution.
Folk märker den inte, de ser bara anläggningar som skulle kunna vara orsaken till dessa föroreningar.
EnglishEverybody knows that your various appliances have wattage, right?
Alla känner till att olika husgeråd har Watt, va?
EnglishOcta is mainly used in plastic office equipment and in components of household appliances.
OktaBDE används framför allt till plastartiklar och mindre delar i exempelvis kontorsutrustning och hushållsapparater.
EnglishSome appliances, such as refrigerators or televisions for example, have an average life cycle of 20 years.
Vissa apparater, som exempelvis kylskåp eller TV-apparater, har faktiskt en livslängd på i medeltal 20 år.
EnglishSecondly, the agreement also stipulates that it must be straight-forward to remove batteries from appliances.
För det andra fastställs i överenskommelsen att det ska vara enkelt att avlägsna batterier från apparater.
EnglishPeople make informed choices about their appliances in a way that corresponds to the global society's interest.
Folk gör välgrundade val om sina apparater och maskiner som är i linje med det globala samhällets intresse.
EnglishAnother category could be household appliances.
En annan kategori skulle kunna vara hushållsmaskiner.
EnglishThe re-use of whole appliances is important too, not only in terms of the environment, but also from a social point of view.
Återanvändning av hela apparater är också viktigt, inte bara för miljön utan även ur social synpunkt.
EnglishEven the collection of appliances or small components requires the use of energy and can in itself be harmful to the environment.
Även insamlingen av apparater eller komponenter kostar energi och kan därmed orsaka miljöskador.

Synonymer (engelska) till "appliance":

appliance