"appendices" - Svensk översättning

EN

"appendices" på svenska

volume_up
appendices {substantiv}
SV
volume_up
appendix {substantiv}

EN appendices
volume_up
{substantiv}

appendices (även: attachment, supplement, annex)
volume_up
bilaga {utr.}
Titta till exempel på bilagorna.
The Council has also accepted Parliament's reasonable proposal concerning the selection procedure for adjusting the appendices to the directive.
Rådet har dessutom accepterat förnuftiga parlamentsförslag om urvalsförfarandet i samband med anpassning av direktivets bilaga.
In theory it would possible be to amend the appendices again only one day after the regulations were adopted.
Teoretiskt vore det möjligt att då åter ändra alla bilagor en dag efter att förordningarna har antagits.

Synonymer (engelska) till "appendix":

appendix

Användningsexempel för "appendices" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishSuch species could be proposed for listing under the CITES Convention, depending on the appendices.
Detta ska beslutas på ett särskilt sätt enligt bestämmelserna i CITES.
EnglishThe species covered by CITES are divided into three appendices according to the level of protection needed.
De arter som omfattas av CITES är indelade i tre bilagor alltefter erforderlig skyddsnivå.
EnglishSuch species could be proposed for listing under the CITES Convention, depending on the appendices.
Man skulle kunna föreslå att sådana arter tas med i förteckningen i CITES-konventionen, beroende på bilagorna.
EnglishIn theory it would possible be to amend the appendices again only one day after the regulations were adopted.
Teoretiskt vore det möjligt att då åter ändra alla bilagor en dag efter att förordningarna har antagits.
EnglishLook at the appendices for example.
EnglishHowever, we would contest the fact that neither of the two appendices is attached to the proposal, although we understand the reasons why.
Vi vill emellertid protestera mot det faktum att ingen av de två bilagorna har bifogats förslaget, även om vi förstår skälen till det.
EnglishCan the Commission give an indication as to whether it has already drafted new, simplified, rapid and flexible procedures for the approval and adjustment of the appendices?
Kan kommissionen ange om man redan har utarbetat nya, förenklade, snabba och flexibla förfaranden för godkännande och anpassning av dessa bilagor?
EnglishBy way of solution, the Commission would like to draw up appendices to the Country Strategy Papers as a result of which a rapid and flexible reaction in a crisis situation must become possible.
Som lösning vill kommissionen utarbeta bilagor till landstrategierna som skall möjliggöra en snabb och flexibel reaktion i krissituationer.
EnglishUntil tuna fishing is extended, this Protocol certainly assumes the potential catch quotas of the previous Protocol for the years 1996 to 1999 as well as the appendices thereto.
Så när som på en utvidgning av fisket av tonfisk övertar detta protokoll ju fiskemöjligheterna i det förra protokollet från åren 1996 till 1999 och även dess bilagor.