"appendage" - Svensk översättning

EN

"appendage" på svenska

volume_up
appendage {substantiv}
EN

appendage {substantiv}

volume_up
Fisheries must no longer be regarded as a mere appendage of agriculture.
Fiskeriet får inte längre betraktas som blott ett bihang till jordbruket.
The committee was alarmed that the Convention seemed to attach fisheries policy to agriculture as a mere appendage.
Utskottet oroades av att konventet verkade knyta fiskepolitiken som ett bihang till jordbruket.
Turkey must have a full right to EU membership in principle, otherwise the EU will become an appendage to the Christian Religion.
Turkiet måste ha full principiell rätt till EU-medlemskap, annars blir EU ett bihang till den kristna kyrkan.

Användningsexempel för "appendage" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishFisheries must no longer be regarded as a mere appendage of agriculture.
Fiskeriet får inte längre betraktas som blott ett bihang till jordbruket.
EnglishThe committee was alarmed that the Convention seemed to attach fisheries policy to agriculture as a mere appendage.
Utskottet oroades av att konventet verkade knyta fiskepolitiken som ett bihang till jordbruket.
EnglishOtherwise, the social sphere will remain an appendage of the economic sphere, which is not the best way to resolve the matters facing us.
Och det är inte ett bra sätt att lösa de frågor som riktas till oss.
EnglishTurkey must have a full right to EU membership in principle, otherwise the EU will become an appendage to the Christian Religion.
Turkiet måste ha full principiell rätt till EU-medlemskap, annars blir EU ett bihang till den kristna kyrkan.
EnglishCivilian conflict prevention, and I stress the word 'prevention ', cannot be a mere appendage of military intervention.
Civilt förebyggande av konflikter, och jag betonar ordet förebyggande, kan inte bara vara ett bihang till militär intervention.
EnglishFor the hundreds of thousands of people who work in the sector throughout the EU, we are not an appendage to agriculture: we are a major sector.
För de hundratusentals människor som är sysselsatta inom sektorn i hela EU är detta inte ett bihang till jordbruket, utan en av de större sektorerna.
EnglishIn short, we would risk once again becoming a little western appendage of Asia, a fate to which we would be consigned not only by geography, but also by future history.
Kort sagt, vi skulle återigen riskera att bli ett litet västligt bihang till Asien, ett öde som vi inte bara skulle röna av geografiska skäl, utan även på grund av framtidshistorien.
EnglishHowever, in order to ensure that our common External Action Service is a great success and not just an appendage of the Commission or the Council, we must now discuss its content and its functions.
För att se till att vår gemensamma avdelning för yttre åtgärder blir en stor framgång och inte bara ett bihang till kommissionen eller rådet bör vi nu diskutera dess innehåll och funktioner.

Synonymer (engelska) till "appendage":

appendage