"appellate" - Svensk översättning

EN

"appellate" på svenska

volume_up
appellant {substantiv}
EN

appellate {adjektiv}

volume_up
appellate

Användningsexempel för "appellate" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe final ruling of the WTO Appellate Body is fixed for 28 April 2005.
WTO:s tvistlösningsorgan kommer att avge sitt slutliga utslag den 28 april 2005.
EnglishThe final ruling of the WTO Appellate Body is fixed for 28 April 2005.
WTO: s tvistlösningsorgan kommer att avge sitt slutliga utslag den 28 april 2005.
EnglishThe WTO Appellate Body has told us to prove that there is a health risk.
WTO: s besvärsinstans har ålagt oss att bevisa att det finns en hälsorisk.
EnglishThirdly, the recent decision of the Appellate Body in respect of sugar reminds us that there is no honesty in negotiations.
- WTO, som på ett tillfredsställande sätt verkar för en effektiv resursfördelning,
EnglishThirdly, the recent decision of the Appellate Body in respect of sugar reminds us that there is no honesty in negotiations.
För det tredje är överprövningsorganets senaste beslut om socker en påminnelse för oss om att det inte finns någon ärlighet i förhandlingar.
EnglishAs you are aware, the Commission initiated a complementary risk assessment on these hormones in the light of the clarifications regarding risk assessment provided by the appellate body of the WTO.
Som ni känner till så införde kommissionen en kompletterande riskbedömning av de här hormonerna mot bakgrund av de förtydliganden om riskbedömning som gjordes av Världshandelsorganisationen.

Synonymer (engelska) till "appellate":

appellate
English
appellant
appellative
appellation