EN

appeared {perfektparticip}

volume_up
appeared

Användningsexempel för "appeared" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishSome major issues have appeared on the scene since the conference was launched.
Sedan konferensen inleddes har viktiga debatter seglat upp. De är ytterst viktiga.
EnglishTo be honest, a few months ago the dossier appeared technically insurmountable.
För några månader sedan verkade materialet ärligt talat vara tekniskt oöverstigligt.
EnglishWhen more radars appeared on French roads, immediately fatalities came down.
När fler radar sattes upp längs de franska vägarna sjönk omedelbart dödstalen.
EnglishAt least that is what Mrs Merkel and Mr Sarkozy appeared to be saying last week.
Åtminstone verkar det som om Angela Merkel och Nicolas Sarkozy sade detta förra veckan.
EnglishWe merely regret that this report has appeared before its time and is unacceptable.
Vi beklagar bara att detta betänkande har lagts fram före sin tid och inta kan antas.
EnglishYou have to make reality the codes of conduct which have appeared very late.
Ni måste förverkliga de uppförandekod som har kommit till på ett mycket sent stadium.
EnglishThe original financial turbulence, as you know, appeared in the subprime market in the US.
De första finansiella oroligheterna började som ni vet på bolånemarknaden i USA.
EnglishI pressed the button that I wanted to press and the blue light appeared.
Jag tryckte på den knapp som jag ville trycka på och då tändes den blå lampan.
EnglishThe French Council proposal, which appeared subsequently, was not acceptable either.
Det franska förslag från rådet som kom senare var också lika oacceptabelt.
EnglishIn addition, as part of this reform, Community initiatives appeared for the first time.
Inom ramen för denna reform skapades för första gången gemenskapsinitiativen.
EnglishHe appeared to be very concerned at the slow recovery of economic growth.
Han verkade mycket bekymrad över den ekonomiska tillväxtens långsamma återhämtning.
EnglishAt the same time, powerful new economic players have appeared on the world scene.
Samtidigt har nya mäktiga ekonomiska aktörer dykt upp på världsscenen.
EnglishThis non-binding gimmick appeared in the United States as far back as the 1950s.
Detta icke bindande påfund dök upp i Förenta staterna för så länge sedan som på 1950-talet.
EnglishNew market participants have appeared on the textile market, above all China and India.
Nya deltagare har dykt upp på textilmarknaden, framför allt Kina och Indien.
EnglishI am immensely relieved that he appears not to be as ill as he appeared at the beginning.
Jag är oerhört lättad över att han inte verkar vara så sjuk som det först verkade.
EnglishThe only problem is, the first edged weapons only appeared about 200,000 years ago.
Det enda problemet är att de första bladvapnena framträder för ungefär 200 000 år sedan.
EnglishThere, in the middle of these hundred dancers, the only male dancer appeared.
Då, mitt bland dessa hundra dansöser, dök den enda manliga dansaren upp.
EnglishThe first problem was that they appeared unable to train a sufficient number of doctors.
Det första problemet var att de tydligen inte kunde utbilda tillräckligt med läkare.
EnglishI shall address two points that appeared to be important in this debate.
Jag skall ta upp två punkter som framstår som mycket viktiga i denna debatt.
EnglishFor some time now, a magic word has appeared in all the documents: flexibility.
Sedan länge förekommer ett magiskt ord i alla dokument: flexibilitet.