EN

appealing {adjektiv}

volume_up
Some aspects of it are appealing and sound, some are threatening.
Den har tilltalande och riktiga sidor, men den innehåller också hot.
However, these tasks are still much more appealing than a relapse into conflict.
Detta är emellertid uppgifter som ändå är mycket mer tilltalande än att återfalla i konflikt.
. – Mr Rapkay’s report on services of general interest (SGIs) is initially appealing.
. – Bernhard Rapkays betänkande om tjänster av allmänt intresse är till en början tilltalande.
The wealth of the country is appealing to its greedy neighbours.
Landets väldiga tillgångar är lockande för dess giriga grannländer.
In order to survive, rail must be made appealing to younger generations.
För att överleva måste järnvägarna göras lockande för den yngre generationen.
Mr President, salmon, herring and other sea-foods make the issue very appetizing and appealing.
Lax, sill och andra fiskar gör ämnet lockande och aptitretande.
The driving profession, with the ever-increasing demands made upon it, must be built up and made more appealing.
Lastbilsföraryrket med dess ständigt ökande krav måste stärkas och göras mer attraktivt.
It seems appealing to demand that the costs for national and cross-border payments in euros should become the same.
Det verkar attraktivt att kräva att kostnaderna för betalningar i euro innanför och över gränserna måste likställas.
Such ideas as the mobility of brainpower and circular migration may be appealing, but they are unrealistic and do nothing to change the situation.
Idéer som rörlighet för kvalificerad arbetskraft och cirkulär migration kan verka attraktiva, men de är orealistiska och gör inget för att förändra situationen.
Det är sympatiskt och nödvändigt.
Det skulle vara sympatiskt.
appealing

Användningsexempel för "appealing" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishI am appealing to you on behalf of the people who are trying to produce the food.
Jag vädjar till dig på de personers vägnar som försöker producera livsmedel.
EnglishThis is why I am appealing to the Council and the Member States to move on this.
Det är skälet till att jag vädjar till rådet och medlemsstaterna att skrida till handling.
EnglishIn order to survive, rail must be made appealing to younger generations.
För att överleva måste järnvägarna göras lockande för den yngre generationen.
EnglishOf course, we are appealing to all sides, to Georgia as well as Russia, for prudence.
Självfallet vädjar vi till alla sidor, till både Georgien och Ryssland, om försiktighet.
EnglishHowever, these tasks are still much more appealing than a relapse into conflict.
Detta är emellertid uppgifter som ändå är mycket mer tilltalande än att återfalla i konflikt.
EnglishThose are extremely appealing prospects, particularly in economically strained times.
Det är mycket lovande utsikter, särskilt i ansträngda ekonomiska tider.
EnglishMr President, salmon, herring and other sea-foods make the issue very appetizing and appealing.
Herr ordförande! Lax, sill och andra fiskar gör ämnet lockande och aptitretande.
EnglishThis is somehow appealing to human greed instead of fear -- that more is better.
Det är på något vis attraherande för människors girighet istället för fruktan -- att mer är bättre.
EnglishTherefore, Madam President, I am also appealing to the European institutions to intervene.
Därför vädjar jag nu också till EU-institutionerna att de ska ingripa.
EnglishTo be genuinely appealing such a programme requires financing.
För att verkligen bli attraktivt kräver den här typen av program finansiering.
EnglishMr Šefčovič, you said you are appealing to both sides for dialogue.
Herr Šefčovič! Ni sade att ni vädjar till båda sidor att föra en dialog.
EnglishThe families of the victims demand this and are appealing to us in their suffering.
Offrens familjer kräver det och skriker ut sin smärta för oss.
EnglishMadam President, I will not tire of appealing to the consciences of my colleagues.
Fru talman! Jag förtröttas aldrig när det gäller att göra kollegerna uppmärksamma på sina samveten.
EnglishIn the situation of reduced quality, it becomes appealing for patients to look across the border.
När kvaliteten minskas blir det mer intressant för patienterna att se över gränserna.
EnglishThere is not even any provision for appealing against such decisions.
Det finns inte ens någon bestämmelse om att överklaga sådana beslut.
English. – Mr Rapkay’s report on services of general interest (SGIs) is initially appealing.
   . – Bernhard Rapkays betänkande om tjänster av allmänt intresse är till en början tilltalande.
EnglishI am appealing to the Commission to assist in a pragmatic and urgent manner.
Jag vädjar till kommissionen om snabbt och praktiskt stöd.
EnglishI am continually appealing for the Council to take the appropriate steps.
Jag vädjar ständigt om att rådet ska vidta lämpliga åtgärder.
EnglishIt is appealing for the participation of the WEU in a Petersberg-type mission in the area.
Kommissionen hoppas innerligt på ett VEU-deltagande i ett uppdrag av Petersbergstypen i området.
EnglishHowever, the fact that the government is appealing against it is a good sign.
Att regeringen dock överklagar detta är ett gott tecken.

Synonymer (engelska) till "appealing":

appealing
appeal