"apostrophe" - Svensk översättning

EN

"apostrophe" på svenska

volume_up
apostrophe {substantiv}
EN

apostrophe {substantiv}

volume_up
apostrophe (även: address, discourse, number, rate, speech)
The apostrophe will not be entered in the cell and the number will be formatted as text.
Apostroftecknet övertas inte i cellen och talet formateras som text.
The easiest way is to enter the number starting with an apostrophe (for example, ' 0987).
Det är enklast om du matar in talet med ett inledande apostroftecken (t.ex. '0987).
If you decide to enter a number directly as text, enter an apostrophe (') first, for example for years in column headings ' 1999, ' 2000 and ' 2001.
Om du vill mata in ett tal som texttecken direkt, inleder du inmatningen med apostrof ('), som t.ex. för årsangivelserna i kolumnöverskrifter '1999, '2000 och '2001.
apostrophe
apostrophe
In order, for example, to enter a lower case l (for liter) in a cell, enter the apostrophe ' immediately followed by l.
Om du t.ex. vill mata in den lilla bokstaven l (för liter) i en cell matar du in apostrof ' direkt följt av ett l.
If you decide to enter a number directly as text, enter an apostrophe (') first, for example for years in column headings ' 1999, ' 2000 and ' 2001.
Om du vill mata in ett tal som texttecken direkt, inleder du inmatningen med apostrof ('), som t.ex. för årsangivelserna i kolumnöverskrifter '1999, '2000 och '2001.
apostrophe
The easiest way is to enter the number starting with an apostrophe (for example, ' 0987).
Det är enklast om du matar in talet med ett inledande apostroftecken (t.ex. '0987).

Användningsexempel för "apostrophe" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe easiest way is to enter the number starting with an apostrophe (for example, ' 0987).
Det är enklast om du matar in talet med ett inledande apostroftecken (t.ex. '0987).
EnglishThe apostrophe will not be entered in the cell and the number will be formatted as text.
Apostroftecknet övertas inte i cellen och talet formateras som text.
EnglishIn order, for example, to enter a lower case l (for liter) in a cell, enter the apostrophe ' immediately followed by l.
Om du t.ex. vill mata in den lilla bokstaven l (för liter) i en cell matar du in apostrof ' direkt följt av ett l.
EnglishIf you decide to enter a number directly as text, enter an apostrophe (') first, for example for years in column headings ' 1999, ' 2000 and ' 2001.
Om du vill mata in ett tal som texttecken direkt, inleder du inmatningen med apostrof ('), som t.ex. för årsangivelserna i kolumnöverskrifter '1999, '2000 och '2001.