"to apologize for" - Svensk översättning

EN

"to apologize for" på svenska

EN

to apologize for {verb}

volume_up
I must call upon both gentlemen concerned to apologize for their remarks before the end of this debate.
Jag vill uppmana båda herrarna att redan i denna debatt be om ursäkt för dessa yttranden!
Jag vill be om ursäkt för Handy.
Jag vill be om ursäkt för...

Användningsexempel för "to apologize for" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishI apologize for the sexist conversation here, but this is the way it really happened.
Jag ber om ursäkt för den sexistiska konversationen, men det var så det gick till.
EnglishThat is my only intention here, and I therefore apologize to the President once again.
Det är min enda avsikt här och därför ber jag på nytt ordförandeskapet om ursäkt.
EnglishI apologize, but the approval of this measure has required very tight deadlines.
Jag ber mina kolleger om ursäkt, men godkännandet av denna åtgärd har gått mycket fort.
EnglishMr President, I should just like to raise a point of order, for which I apologize.
Jag har bara en anmärkning till protokollet. Jag ber om ursäkt för detta.
EnglishI apologize on behalf of the House for the way in which this debate was conducted.
Jag ber, å kammarens vägnar, om ursäkt för det sätt debatten ägde rum på.
EnglishMr President, I apologize about all these changes at this late stage.
Herr ordförande! Jag ber om ursäkt för alla dessa ändringar i detta sena skede.
EnglishI take your point and, in that context, I apologize to Mr Cornelissen.
Jag tar åt mig era argument och, i det sammanhanget, ber jag Cornelissen om ursäkt.
EnglishThis picture is really fuzzy, I apologize; I had a bad cold when I took it.
Den här bilden är riktigt suddig, ber om ursäkt för det, jag var förkyld när jag tog den.
EnglishThe European Parliament is a little strange, and we apologize all the same for this.
Europaparlamentet är i alla fall lite speciellt och vi ber om ursäkt.
EnglishAt this point I would like to apologize to the interpreters. We are abusing their services.
Tillåt mig också att be tolkningstjänsten om ursäkt för överbelastningen.
EnglishI apologize to those who have not been able to speak, but time is a tyrant!
Jag ber de kolleger som jag inte kunde ge ordet om ursäkt men, som man säger, tiden är en tyrann!
EnglishSo I apologize both to you personally and to the area where you are sitting.
Följaktligen ber jag er om ursäkt dubbelt upp: till er personligen och till platsen som ni sitter på.
EnglishI apologize to Mrs Bonino for our having interrupted her interesting remarks.
Jag ber Bonino om ursäkt, för att vi dessutom har avbrutit den intressanta reflexion hon har givit oss.
EnglishI have just explained the reason but I apologize if we were less than explicit.
Jag har just förklarat skälet till detta, men jag ber om ursäkt om vi har varit allt annat än uttryckliga.
EnglishShe asked me to apologize for her not being able to be here.
Hon bad mig framföra sina ursäkter för att hon inte kunde vara här idag.
EnglishMadam President, I apologize and beg your pardon for my action.
Jag tillåter aldrig någon kollega att säga att jag tar emot pengar från vem det vara månde.
EnglishI also apologize to Mrs Flemming, but please understand that I am governed by the Rules of Procedure.
Jag ber även Flemming om ursäkt, men ni måste förstå att jag är slav under arbetsordningen.
EnglishI must call upon both gentlemen concerned to apologize for their remarks before the end of this debate.
Jag vill uppmana båda herrarna att redan i denna debatt be om ursäkt för dessa yttranden!
EnglishMr President, first of all I want to apologize for being late.
Herr ordförande! Först ber jag om ursäkt för att jag är försenad.
EnglishThis is your fault, so I'll give you the chance to apologize.
Det här är ditt fel så jag ska ge dig en chans att be om ursäkt.

Liknande översättningar för "to apologize for" på svenska

for preposition
for konjunktion
Swedish