"aplomb" - Svensk översättning

EN

"aplomb" på svenska

volume_up
aplomb {substantiv}
SV

"aplomb" på engelska

EN
EN

aplomb {substantiv}

volume_up
aplomb
He puts it forward with great aplomb as a contribution to the debate, and a few people clap because it is such fun.
Detta framförs med stor aplomb som diskussionsbidrag, och några applåderar eftersom det är så bra.
The sporting events he described to us again with such aplomb are matters that have all been settled already.
När det gäller idrottshändelser, vilka han här återigen har anfört med stor aplomb, så har vi ordnat med dem.
The sporting events he described to us again with such aplomb are matters that have all been settled already.
När det gäller idrottshändelser, vilka han här återigen har anfört med stor aplomb , så har vi ordnat med dem.
SV

aplomb {utrum}

volume_up
Detta framförs med stor aplomb som diskussionsbidrag, och några applåderar eftersom det är så bra.
He puts it forward with great aplomb as a contribution to the debate, and a few people clap because it is such fun.
När det gäller idrottshändelser, vilka han här återigen har anfört med stor aplomb, så har vi ordnat med dem.
The sporting events he described to us again with such aplomb are matters that have all been settled already.
När det gäller idrottshändelser, vilka han här återigen har anfört med stor aplomb , så har vi ordnat med dem.
The sporting events he described to us again with such aplomb are matters that have all been settled already.

Användningsexempel för "aplomb" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishHe puts it forward with great aplomb as a contribution to the debate, and a few people clap because it is such fun.
Detta framförs med stor aplomb som diskussionsbidrag, och några applåderar eftersom det är så bra.
EnglishThe sporting events he described to us again with such aplomb are matters that have all been settled already.
När det gäller idrottshändelser, vilka han här återigen har anfört med stor aplomb, så har vi ordnat med dem.
EnglishThe sporting events he described to us again with such aplomb are matters that have all been settled already.
När det gäller idrottshändelser, vilka han här återigen har anfört med stor aplomb , så har vi ordnat med dem.
EnglishMr President, Commissioner Bolkestein put the history of this debate in just a few words with his usual aplomb.
Herr talman! Kommissionsledamot Bolkestein sammanfattade historien kring denna debatt i några få ord med sedvanlig träffsäkerhet.
EnglishThis morning, with great aplomb, this Parliament gave the green light to the procedure for Turkey’s preparation to join the European Union.
I morse gav parlamentet med stort eftertryck grönt ljus till förfarandet för Turkiets förberedelser inför anslutningen till Europeiska unionen.

Synonymer (engelska) till "aplomb":

aplomb