"apace" - Svensk översättning

EN

"apace" på svenska

EN

apace {adverb}

volume_up
The transposition of Community law is now proceeding apace everywhere.
Övertagandet av gemenskapsrätten går nu överallt mycket snabbt framåt.
This cooperation continues apace, to no one's great surprise.
Samarbetet går snabbt, och ingen är särskilt förvånad.
Trade and transport in the region are developing apace.
Handel och transport i regionen utvecklas snabbt.

Användningsexempel för "apace" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishWhile growth continues apace, inequalities have become increasingly intolerable.
Medan tillväxten utvecklats har orättvisorna blivit allt mer oacceptabla.
EnglishMadam President, internationalisation and globalisation are proceeding apace.
Fru ordförande! Internationaliseringen och mondialiseringen fortskrider.
EnglishThe process of European integration has moved on apace in recent years.
Under de senaste åren har den europeiska integrationsprocessen verkligen påskyndats.
EnglishThe transposition of Community law is now proceeding apace everywhere.
Övertagandet av gemenskapsrätten går nu överallt mycket snabbt framåt.
EnglishThe struggle between the political establishment and the peoples of Europe continues apace, then.
Kampen mellan det politiska etablissemanget och de europeiska folken går alltså vidare.
EnglishCertainly the suppression of women's rights in Afghanistan continues apace.
Förtrycket av kvinnor i Afghanistan fortsätter alltjämt.
EnglishThe setting up of the rapid reaction force seems to be coming on apace, for which we extend our compliments.
Snabbinsatsstyrkan tycks komma till stånd med handlingskraft, vilket vi vill komplimentera.
EnglishThis cooperation continues apace, to no one's great surprise.
Samarbetet går snabbt, och ingen är särskilt förvånad.
EnglishTrade and transport in the region are developing apace.
Handel och transport i regionen utvecklas snabbt.
EnglishThe market for food supplements is developing apace.
EnglishIn all events, the process is proceeding apace.
EnglishIt is always easy to be wise after the event and no doubt if we do proceed apace we may not achieve a 100 % satisfactory outcome.
Det är faktiskt en global industri, och vi vill se till att en lämplig rättslig ram upprättas över hela världen.
EnglishThe great success of the euro, as the President of the Commission has pointed out, is that mergers and takeovers are proceeding apace.
Eurons stora framgång, som kommissionens ordförande påpekade, är att sammanslagningar och uppköp fullföljs i rask takt.
EnglishInternational negotiations will proceed apace and intense diplomatic work will be needed on our part this year.
De internationella förhandlingarna kommer att fortskrida i snabb takt och det kommer att krävas ett intensivt diplomatiskt arbete från vår sida i år.
EnglishThe government of Brazil announced last year that the destruction of the world's largest tropical forest, the Amazon, proceeds apace.
Brasiliens regering meddelade i fjol att förstörelsen av världens största tropiska skog, Amazonas, fortskrider i oförminskad takt.
EnglishYet, alas, the Berlusconisation of Europe proceeds apace, and with your Commission conflict of interest becomes a European vice.
Emellertid fortsätter tyvärr berlusconiseringen av Europa i snabb takt, och med er kommission blir intressekonflikt en europeisk svaghet.
EnglishOver the last 50 years, business activity has increased apace, and immigrant workers and sub-contractors are used to a great extent.
Under andra hälften av seklet ökade aktiviteten frenetiskt, och användningen av invandrade arbetstagare från kontrakterade byggmästare är konstant.
EnglishYet, alas, the Berlusconisation of Europe proceeds apace, and with your Commission conflict of interest becomes a European vice.
Det är visserligen så att ni inte är ensam om att dela detta ansvar, Martin Schulz, Hans-Gert Poettering och Graham Watson har hjälpt till med att axla det.
EnglishMeanwhile globalisation continues apace and with it the insecurity that it generates, which we saw a lot of evidence of in the Irish referendum.
Under tiden fortsätter globaliseringen och den osäkerhet som den orsakar snabbt, vilket vi såg starka bevis för i den irländska folkomröstningen.
EnglishIt is always easy to be wise after the event and no doubt if we do proceed apace we may not achieve a 100% satisfactory outcome.
Det är alltid lätt att vara efterklok och det råder inget tvivel om att om vi inte genomför detta snabbt kanske vi inte uppnår ett hundraprocentigt tillfredsställande resultat.

Synonymer (engelska) till "apace":

apace