"anywhere" - Svensk översättning

EN

"anywhere" på svenska

EN

anywhere {adverb}

volume_up
Unfortunately, parents are not mentioned anywhere in the draft resolution.
Tyvärr nämns inte föräldrar någonstans i resolutionsförslaget.
It is not written anywhere that this is a decision that must be taken unanimously.
Det står inte skrivet någonstans att detta är ett beslut som måste fattas enhälligt.
Violence is not a good or long-term solution to problems anywhere in the world.
Våld är inte en bra eller långsiktig lösning på problem någonstans i världen.
The truth is that this disease can strike anywhere and at any time.
Sanningen är den att denna sjukdom kan slå till var som helst och när som helst.
I am very happy to put that in writing anywhere, any time to anyone.
Jag skriver gärna ned detta var som helst, när som helst och till vem som helst.
The Union can send troops anywhere and at any time, for any purpose.
Unionen kan var som helst och när som helst skicka trupper i vilket som helst syfte.
I did Jamaica, but it could be anywhere in the Caribbean.
Jag valde Jamaica, men det kan vara varsomhelst i Västindien.
I will call you if anyone, anywhere, gets drunk.
Jag ringer dig om någon, varsomhelst, blir full.
Play Anywhere - Sign in to your Origin account to enjoy your favorite games, at home or on the road.
Spela varsomhelst - Logga in på ditt Origin-konto och njut av dina favoritspel, hemma eller på väg nån annanstans.

Användningsexempel för "anywhere" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishWe want one inspection of every farm; that should be enough anywhere to inspect.
Vi vill ha en inspektion av varje gård; det bör räcka överallt som inspektion.
EnglishViolence is not a good or long-term solution to problems anywhere in the world.
Våld är inte en bra eller långsiktig lösning på problem någonstans i världen.
EnglishWe know that terrorism is a blind force that can strike anywhere and at any time.
Vi vet att terrorismen är blind och att den kan drabba var som helst, när som helst.
EnglishYou may think that the endless heckling is funny, but it does not get us anywhere.
Ni kanske tror att det ständiga häcklandet är roligt, men det leder oss ingenstans.
EnglishIt is not written anywhere that this is a decision that must be taken unanimously.
Det står inte skrivet någonstans att detta är ett beslut som måste fattas enhälligt.
EnglishSo my voice in the debate for controlling energy has not been noted anywhere.
Så min åsikt i debatten om kontroll över energi har inte noterats någonstans.
EnglishThese are special structures, the like of which is not found anywhere else in Europe.
Dessa är speciella byggnadsverk, vilkas like inte finns någon annanstans i Europa.
EnglishI ask myself why there is no mention anywhere of the promises made in Gothenburg?
Jag frågar mig varför de löften som gavs i Göteborg inte nämns någonstans?
EnglishNo social democrat anywhere in the world has anything in common with Mr Liebermann.
Ingen socialdemokrat någonstans i världen har något gemensamt med Avigdor Liebermann.
EnglishNever again must Fidel Castro be given the red carpet treatment anywhere in the world.
Ingenstans i världen får man längre rulla ut den röda mattan för Fidel Castro.
EnglishOur researchers in this sector are not lagging behind researchers anywhere else.
Våra forskare på området ligger i framkant och tillhör världens främsta.
EnglishThe al-Kurd case in East Jerusalem does not fall anywhere near that category.
Fallet med familjen al-Kurd i östra Jerusalem är inte i närheten av detta.
EnglishThe incidence of breast cancer in the Netherlands is higher than anywhere else.
Förekomsten av bröstcancer är högre i Nederländerna än någon annanstans.
EnglishI think it is extremely important and I have to say that it is not questioned anywhere.
Jag anser att det är ytterst viktigt och det har inte heller ifrågasatts av någon.
EnglishWe use less than one percent of this and it does not have to be transported anywhere.
Vi utnyttjar under en procent av den, och den behöver inte transporteras någonstans.
EnglishIf one of these things were to hit pretty much anywhere, it would cause a panic.
Om någon av dessa skulle träffa lite varstans, så skulle det bli panik.
EnglishOur energy consumption is increasing by 2 %, which will not get us anywhere.
Vi ökar energiförbrukningen med 2 % och på det sättet kommer vi ingen vart.
EnglishLess than a hundred pounds, ten minutes on the phone and you can do business anywhere.
Med mindre än hundra pund och tio minuter i telefonen kan man göra affärer överallt.
EnglishI have not seen the Rosia Montana gold mine mentioned anywhere in the report either.
Jag har inte heller sett att guldgruvan i Rosia Montana nämnts någonstans i rapporten.
EnglishIt is one of the greenest ways of generating power anywhere in the world.
Den är ett av de grönaste sätten i världen på vilket man kan producera kraft.

Synonymer (engelska) till "anywhere":

anywhere
English